Start of content

Ekobrottsmyndighetens Omvärlds- och hotbildsanalys 2007

Ekobrottsmyndigheten tar regelbundet fram en omvärlds- och hotbildsanalys. Analysen inleds med en beskrivning av det samhällshot som den ekonomiska brottsligheten utgör.

I analysen beskrivs kopplingen mellan allvarlig och grov ekonomisk brottslighet och organiserad brottslighet. Inom den svarta sektorn finns tydliga inslag av organiserad brottslighet. Brottsligheten på finansmarknaderna analyseras i ett särskilt avsnitt. Utifrån de trender och tendenser som beskrivs utmynnar analysen i en strategisk inriktning för ekobrottsbekämpning.

Vid frågor kontakta Magnus Hedberg, omvärldsanalytiker vid Ekobrottsmyndigheten. Telefon: 08-762 02 44, 070-543 27 31

Läs omvärlds- och hotbildsanalysen här

Publicerat 2007-11-22. Uppdaterat 2010-08-09

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Hitta rätt myndighet

Hitta rätt myndighet
Hittar du inte vad du söker? Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel. Vi har därför sammanställt en sida med länkar till din hjälp.

Till sammanställningen

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

ekobrott.se

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se