Start of content

2008 års Omvärlds- och hotbildsanalys

Ekobrottsmyndighetens Omvärlds- och hotbildsanalys 2008 - Strategier mot organiserad brottslighet och brottsvinster - ger en bild av den ekonomiska brottsligheten och myndighetens strategier för att bekämpa brottsligheten.

Läs generaldirektör Gudrun Antemars debattartikel införd i Dagens Nyheter den 10 november med anledning av den färska rapporten.

Läs debattartikeln på DN:s webbplats

Ladda ned rapporten här

Publicerat 2008-11-10. Uppdaterat 2010-08-09

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Hitta rätt myndighet

Hitta rätt myndighet
Hittar du inte vad du söker? Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel. Vi har därför sammanställt en sida med länkar till din hjälp.

Till sammanställningen

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

ekobrott.se

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se