Start of content

Europeisk ekobrottskonferens

Den 13-14 oktober genomförs två konferensdagar i syfte att diskutera och utbyta idéer om ekobrottsbekämpning inom EU och om skyddet av EU:s finansiella intressen.

Initiativtagare till konferensen är Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen och Justitiedepartementet i samarbete med Academy of European Law (ERA) och med finansiellt stöd av OLAF.

Konferensen äger rum inom ramen för det svenska ordförandeskapet i EU och rubriken för dagarna är: Towards a more effective control of financial crimes and the financial interests of the EU - Strengthening cooperation between judicial and police authorities in the EU.

Samarbetsformer i fokus

Under konferensen kommer framtidens operativa utmaningar inom ekobrottsbekämpningen att diskuteras i paneldebatter, varvid fokus kommer att läggas på åklagarsamarbetet och polissamarbetet mellan EU:s medlemsstater och med EU-institutioner som Eurojust, Europol och OLAF. Vidare kommer nya utredningsmetoder att diskuteras i workshopform, bland annat vad gäller penningtvättsbrott och frågor om brottsutbyte. Behovet av ett väl fungerande samarbete mellan myndigheter och privata aktörer, till exempel banker, kommer också att bli belyst i en workshop.

Datum: 13-14 oktober, Stockholm
Plats: Rosenbads konferenscentrum och Ekobrottsmyndigheten

Publicerat 2009-10-09. Uppdaterat 2010-07-06

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Hitta rätt myndighet

Hitta rätt myndighet
Hittar du inte vad du söker? Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel. Vi har därför sammanställt en sida med länkar till din hjälp.

Till sammanställningen

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

ekobrott.se

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se