Start of content

Kommentarer med anledning av dom i det stora insidermålet

De finansiella marknaderna utgör blodomloppet i samhällsekonomin. Det är därför av stor betydelse att allmänheten har förtroende för att de fungerar väl. Vårt jobb är att bidra till detta genom att bekämpa ekonomisk brottslighet på de finansiella marknaderna.

Brott på de finansiella marknaderna handläggs av särskilt utbildade och specialiserade åklagare, poliser, ekorevisorer och finansiella specialister. Arbetsmetoderna förfinas fortlöpande och samarbetet mellan Ekobrottsmyndigheten, Finansinspektionen och Stockholmsbörsen är väl utvecklat.

Antalet anmälda brott på de finansiella marknaderna ökar stadigt och dessa ärenden är ofta de allra svåraste att leda i bevis. Ekobrottsmyndigheten prioriterar att bekämpa denna brottslighet och fokuserar på fler fällande domar och på kortare genomströmningstider. Detta har gett resultat, under förra året ökade såväl antalet meddelade domar som antalet fällande domar.

Det är vår plikt att utreda och lagföra ärenden om vi misstänker ekonomisk brottslighet. För tilltron till rättssystemet är det viktigt att vi nu har fått det här målet prövat i domstol. Vi hade förväntat oss ett annat resultat och kommer nu att analysera domen för att se vilka lärdomar vi kan dra inför framtiden.

Publicerat 2010-06-01. Uppdaterat 2010-07-02

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Hitta rätt myndighet

Hitta rätt myndighet
Hittar du inte vad du söker? Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel. Vi har därför sammanställt en sida med länkar till din hjälp.

Till sammanställningen

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se