Start of content

Mobilisering mot bedrägerier av EU-medel i Sverige

Sveriges mottar årligen medel från EU:s budget på i storleksordningen 12-14 miljarder kronor. Majoriteten handlar om olika former av jordbruks- och regionalstöd. Ekobrottsmyndigheten lagför årligen en handfull ärenden som rör bedrägerier av dessa EU-medel men mörkertalet är okänt.

Den 19 oktober går startskottet för en mobilisering mot bedrägerier och andra oegentligheter av EU-relaterade medel. Det sker vid en gemensam upptakt mellan de nio myndigheter som ingår i rådet till skydd för EU:s finansiella intressen (SEFI-rådet) vars uppgift är att främja en effektiv och korrekt användning av EU-medel i Sverige. Vid upptakten medverkar myndigheternas högsta ledningar tillsammans med statssekretare från Regeringskansliet samt generaldirektören för Europeiska byrån för bedrägeribekämpning (OLAF).

- Vi accepterar inte att några skattekronor försvinner genom olika former av bedrägerier. Denna mobilisering gör det enklare att samverka när det gäller att förebygga, upptäcka, utreda och vidta åtgärder vid misstänkt brottslighet av EU-medel, säger Fredrik Holmberg, ordförande för SEFI-rådet.

För att öka takten i kampen mot EU-bedrägerier införs en gemensam anmälningspolicy mellan samtliga myndigheter som ingår i SEFI-rådet. Policyn innebär bland annat att alla misstänkta EU-bedrägerier ska anmälas direkt till Ekobrottsmyndigheten. Policyn ska också fungera som ett handfast stöd för myndigheterna. Vid upptakten kommer utbildning att ges till de myndighetshandläggare som berörs tillsammans med konkreta exempel på Best practice.

Upptakten sker onsdagen 19 oktober på Clarion Hotel Stockholm, Ringvägen 98 (Skanstull). Media är välkomna under följande programpunkter:

  • 09.00-09.15 Inledning, Eva Håkansson Fröjelin, GD Ekobrottsmyndigheten
  • 09.15-09.30 Presentation SEFI-rådets arbete, Fredrik Holmberg, ordförande SEFI-rådet
  • 09.30-10.15 OLAF:s roll i skyddet av EU-medel, Giovanni Kessler, GD OLAF
  • 10.45-11.30 Att anmäla eller inte anmäla, Magnus G Graner, statssekreterare Justitiedep.
  • 11.30-12.15 Kontroll av EU-medel, Hans Lindberg, statssekreterare Finansdep.

Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen består av följande myndigheter: Ekobrottsmyndigheten, Ekonomistyrningsverket, Jordbruksverket, Länsstyrelsen i Västerbottens län, Migrationsverket, Rikspolisstyrelsen, Rådet för Europeiska socialfonden i Sverige, Tillväxtverket och Tullverket.

För anmälan och ytterligare information:
Magnus Hedberg, kommunikationsdirektör
Tel:  010 - 562 92 44, 070 - 543 27 31

Publicerat 2011-10-19. Uppdaterat 2011-10-24

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Hitta rätt myndighet

Hitta rätt myndighet
Hittar du inte vad du söker? Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel. Vi har därför sammanställt en sida med länkar till din hjälp.

Till sammanställningen

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

ekobrott.se

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se