Start of content

Hovrättsdom mot före detta skattehandläggare

Svea hovrätt dömde i februari en före detta handläggare på Skatteverket och två bolagsföreträdare till mycket långa fängelsestraff.

En av bolagsföreträdarna fick sitt straff sänkt. I övrigt fastställdes domen i påföljdsdelen.

Brotten handlade om felaktiga deklarationer av ingående moms. Skattehandläggaren hade, trots att han kände till att deklarationerna var oriktiga, betalat ut totalt ungefär 120 miljoner kronor till tre olika bolag.

Åtta års fängelse

Skattehandläggaren dömdes för grov trolöshet mot huvudman, medhjälp till grovt skattebrott och medhjälp till skattebrott till fängelse i åtta år.

Bolagsföreträdarna dömdes för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott, i ett fall enbart skattebrott. En av företrädarna fick fängelse i sju år och en annan fängelse i fyra år. Den tredje bolagsföreträdaren dömdes men fick förordnande att ett tidigare straff även ska omfatta detta brott. Tingsrättens dom mot denne vann laga kraft.

Läs nyhet om tingsrättsdomen här

För ytterligare information, kontakta:

Kammaråklagare Ove Lundgren
Tel: 08 - 762 01 85

Ekobrottsmyndighetens presstjänst nås på tel 072 -221 26 42.

Publicerat 2011-02-28. Uppdaterat 2011-02-25

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Hitta rätt myndighet

Hitta rätt myndighet
Hittar du inte vad du söker? Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel. Vi har därför sammanställt en sida med länkar till din hjälp.

Till sammanställningen

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

ekobrott.se

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se