Start of content

Ekobrottsmyndigheten välkomnar förslag om utvidgat uppdrag

Regeringens särskilde utredare Stefan Strömberg presenterade idag utredningen om en samlad ekobrottshantering. I korthet föreslås att Ekobrottsmyndighetens uppdrag utvidgas till att omfatta bekämpning av ekonomisk brottslighet i hela landet.

- Medborgarna har rätt till de bästa förutsättningarna för en effektiv och rättssäker ekobrottsbekämpning. Att klarlägga vilken organisatorisk struktur som är mest ändamålsenlig är därför angeläget, säger Ekobrottsmyndighetens generaldirektör Eva Håkansson Fröjelin.

Ekobrottsmyndigheten har beredskap att axla det nationella ansvar som utredningen föreslår ifall regeringens väljer att fatta ett sådant beslut. Det innebär samtidigt konsekvenser för verksamhet, resurser och personal som måste lösas i nära samarbete med bland andra Åklagarmyndigheten, Skatteverket och Polisen.

- Jag är positiv till utredningens förslag och välkomnar den remissomgång som nu aviserats av regeringen, säger Eva Håkansson Fröjelin.

Bakgrund

Ansvaret för utredning och lagföring av ekonomisk brottslighet är delat mellan Ekobrottsmyndigheten respektive Åklagarmyndigheten och Polisen. Ekobrottsmyndigheten handlägger ärenden som hänför sig till de tre storstadsområdena (Stockholms län, Västra Götalands län och Skåne län) samt Hallands län, Blekinge län och Gotlands län.

En särskild utredare fick av regeringen den 8 april 2010 i uppdrag att undersöka om bekämpningen av ekonomisk brottslighet kan bli mer effektiv och rättssäker genom att Ekobrottsmyndigheten tilldelas ett nationellt ansvar för samtliga brottstyper som myndigheten handlägger.

Utredningen på regeringens webbplats

Mer om förslaget

För ytterligare information:
Kommunikationsstrateg Lina Shaughnessy
Tel: 010 - 562 90 17
Mobil: 0727 - 28 13 66

Publicerat 2011-05-24. Uppdaterat 2011-05-24

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Hitta rätt myndighet

Hitta rätt myndighet
Hittar du inte vad du söker? Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel. Vi har därför sammanställt en sida med länkar till din hjälp.

Till sammanställningen

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

ekobrott.se

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se