Start of content

Hårda straff i mål om tillverkning av vattenpipstobak

Malmö tingsrätt meddelade idag dom i ett mål om yrkesmässig tillverkning av stora mängder vattenpipstobak på olika platser i Skåne. De två huvudmännen dömdes till sju års fängelse för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott samt meddelades maximala tio års näringsförbud.

Ytterligare en person dömdes för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott till fängelse två år och sex månader. De två medhjälparna dömdes till fängelse i ett år och sex månader respektive villkorlig dom och samhällstjänst.

- Det är ett omfattande arbete som lett fram till dessa fällande domar. Utredningen har genomförts genom aktiv samverkan med bland annat Skatteverket, Tullverket, Kronofogdemyndigheten och Internationella åklagarkammaren i Stockholm, säger kammaråklagare Jenny Olovsson.

I samband med en livsmedelskontroll upptäcktes tillverkning av vattenpipstobak i en lokal i närheten av Svedala. En tid senare gjorde tullen i Tyskland beslag av vattenpipstobak som kunde härledas till samma produktionsplats. Omfattande spanings- och utredningsarbete ledde fram till totalt fyra tillverkningsplatser på olika platser i västra Skåne. Det kunde konstateras att vattenpipstobaken levererades till bland annat Tyskland och Storbritannien, men även inom Sverige.

I mars gjordes tillslag mot tre aktiva produktionsplatser samt husrannsakningar hos misstänkta. Stora mängder vattenpipstobak beslagtogs tillsammans med tillverkningsmaskiner och råvaror. Utredningen visade att drygt 65 000 kilo vattenpipstobak tillverkats, vilket innebar en fara för skatteundandragande med drygt 100 miljoner kronor.

För ytterligare information:
Magnus Hedberg, kommunikationsdirektör
010-562 92 44, 070-543 27 31

Publicerat 2011-09-06. Uppdaterat 2011-09-06

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Hitta rätt myndighet

Hitta rätt myndighet
Hittar du inte vad du söker? Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel. Vi har därför sammanställt en sida med länkar till din hjälp.

Till sammanställningen

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

ekobrott.se

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se