Start of content

Strategiska satsningar 2013-2015

Ekobrottsmyndighetens budgetunderlag för åren 2013-15 har nu överlämnats till regeringen.

Omslag budgetunderlagBudgetunderlaget är myndighetens förslag till finansiering av verksamheten för de tre närmast följande åren. I budgetunderlaget yrkas på en förstärkning av myndighetens anslag med knappt 39 miljoner kronor för att kunna genomföra ett antal strategiska satsningar. På framförallt fyra områden finns behov av ambitionshöjningar eller nysatsningar.

Ett förstärkt och mer träffsäkert brottsförebyggande arbete

För att kunna arbeta på ett effektivt och träffsäkert sätt, i enlighet med den brottsförebyggande strategin, behöver myndigheten ta ett helhetsgrepp om det brottsförebyggande arbetet. Det handlar dels om resursmässig och kompetensmässig förstärkning, dels om förbättrad samordning av brottsförebyggande aktiviteter.

Förverka och återföra brottsvinster

Målet är att senast 2015 återföra brottsvinster motsvarande myndighetens anslag, vilket förutsätter målmedvetet arbete med frågorna i hela organisationen, centralt såväl som lokalt. I budgetunderlaget pekas på vikten av en stark strategisk funktion samt hög kapacitet och kompetens i den operativa brottsutbytesverksamheten.

En effektivare bekämpning av den grövsta brottsligheten

Allt fler brott begås genom någon form av cybercrime, det vill säga en brottslig aktivitet där en dator eller ett nätverk är källan, målet, verktyget eller brottsplatsen. Det så kallade ”molnet”, digital bevisning och virituella pengar är exempel på företeelser som alla brottsbekämpande myndigheter måste förhålla sig till.

Förbättrad stödverksamhet

Det sista prioriteringsområdet är stödverksamheten, inklusive satsningar på säkerhetshöjande åtgärder, IT-utveckling och utbildning.

Läs budgetunderlaget i sin helhet här

För mer information:
Kommunikationsdirektör Magnus Hedberg
Tel: 010 - 562 92 44
Mobil: 070 - 543 27 31

Publicerat 2012-03-15. Uppdaterat 2012-03-15

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Hitta rätt myndighet

Hitta rätt myndighet
Hittar du inte vad du söker? Frågor till rättsväsendets myndigheter hamnar ofta fel. Vi har därför sammanställt en sida med länkar till din hjälp.

Till sammanställningen

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

ekobrott.se

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se