Start of content

Nyheter Januari 2015

Pressmeddelande Fängelsestraff för storskalig cigarettsmuggling

Förra veckan kom domen i ett stort cigarettsmugglingsärende. Tre män dömdes till fängelse för sin inblandning när över 100 miljoner cigaretter köptes in i ett omfattande brottsupplägg i syfte att smugglas in i Sverige.
 

Sammanställning av åtgärder med anledning av HD:s beslut gällande dubbelbestraffning

Ekobrottsmyndigheten och Åklagarmyndigheten har nu gjort en sammanställning av de åtgärder som vidtogs med anledning av Högsta domstolens beslut gällande dubbelbestraffning.
 

Åtal väcks mot fem personer i HQ:s tidigare ledning

Idag lämnades stämningsansökan in vid Stockholms tingsrätt mot fem tidigare ledande nyckelpersoner i HQ Bank AB samt HQ AB. Åtalspunkterna rör för fyra av dem grovt svindleri. För tre av dem grovt bokföringsbrott samt för en av dem medhjälp till grovt svindleri. Chefsåklagaren yrkar även på näringsförbud samt yrkande om förbud att lämna ekonomiskt biträde.
 

Pressmeddelande Pressmeddelande: Hovrätten skärpte straffen för ägarna i Victory Life

Det blev skärpta straff i Hovrätten för de två huvudmännen som begått grova skattebrott i Sverige genom sin internationella försäkringsverksamhet. Hovrätten ändrade tingsrättens dom för de båda männen - från 1 år och två månaders fängelse till 2 år och 6 månader.
 

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se