Start of content

Nyheter Februari 2015

Pressmeddelande Tre häktade misstänkta för grova brott

Stockholms tingsrätt har i eftermiddag häktat tre personer i Ekobrottsmyndighetens uppmärksammade ärende om svart arbetskraft och penningtvätt.
 

Pressmeddelande Häktningsförhandlingar i uppmärksammat ärende

Stockholms tingsrätt kommer vid 14.00, 15.00 samt 16.00 i eftermiddag att hålla häktningsförhandlingar i Ekobrottsmyndighetens uppmärksammade ärende om svart arbetskraft och penningtvätt.
 

Pressmeddelande Med anledning av det större tillslag som genomfördes av EBM igår

Ekobrottsmyndigheten genomförde igår med stöd av polisen ett större tillslag i Stockholmsområdet. Ärendet handlar om svart arbetskraft och penningtvätt och tillslaget genomfördes för att säkra bevisning. Den misstänkta brottsligheten rör misstankar om bokföringsbrott i sex bolag. I ett av dessa bolag förekommer även misstankar om grovt skattebrott.
 

Pressmeddelande Större tillslag rörande svart arbetskraft och penningtvätt

Ekobrottsmyndigheten har med stöd av Polismyndigheten i dag genomfört ett större tillslag för att säkra bevisning i en av myndighetens förundersökningar som rör användande av svart arbetskraft samt penningtvätt.
 

Pressmeddelande Samordnat tillslag mot finskt konsultbolag

Ekobrottsmyndigheten i Umeå genomförde på tisdagsmorgonen ett större tillslag rörande grova skattebrott, grova bokföringsbrott och försvårande av skattekontroll.
 

Pressmeddelande Tillslag i ekobrottsärende med koppling till SD

Förmiddagen den 21 januari genomförde Ekobrottsmyndigheten flera husrannsakningar och hämtade in sex personer till förhör. Brottsmisstankarna rör grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott i Samtid och Framtid AB, ett helägt dotterbolag till Blåsippan AB, som ingår i sfären kring Sverigedemokraterna.
 

Pressmeddelande Satsning på myndighetssamverkan för att återta brottsvinster

Som ett led i den särskilda satsningen mot grov organiserad brottslighet (GOB) har Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Rikspolisstyrelsen, Tullverket, Skatteverket och Kronofogdemyndigheten fått i uppdrag av regeringen att utveckla och följa upp arbete med att återta brottsvinster, så kallat brottsutbyte. Ekobrottsmyndigheten har samordnat arbetet.
 

Pressmeddelande Tillslag inom ekobrott i södra Stockholms län

Ett antal personer frihetsberövades under tisdagskvällen misstänkta för grovt bedrägeri mot Arbetsförmedlingen. Ytterligare en person misstänks för grovt bokföringsbrott och grovt skattebrott.
 

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se