Start of content

Fem personer åtalas för grovt insiderbrott i ”Axis-härvan”

Idag åtalades fem personer vid Stockholms tingsrätt för att under december 2014 – februari 2015 handlat i Axis-aktien trots att de enligt åtalet hade insiderinformation om bolaget Canons kommande förvärv av det svenska bolaget Axis.

Axis är ett bolag inom säkerhets- och techbranschen och är noterat på Stockholmsbörsen Nasdaq.

Åtalet gäller grovt insiderbrott. De som står åtalade har köpt aktier för totalt cirka 4 miljoner kr och har gjort en sammanlagd vinst på cirka 3 miljoner kr.

– Det aktuella åtalet är det sista av totalt tre åtal i Axis-härvan. Det är den största insiderhärvan i Sverige när det gäller antal misstänkta och åtalade personer, säger kammaråklagare Jan Leopoldson på Ekobrottsmyndighetens finansmarknadskammare.

Sammanlagt har 15 personer åtalats för insiderbrottslighet som handlar om att insiderinformation i förväg har läckt ut om bolaget Canons förvärv av Axis som sedan har utnyttjats för aktievinster.

– Det har varit ett omfattande utredningsarbete, vilket är viktigt då sådana här stora insiderläckage annars riskerar att rubba tilltron till aktiemarknaden, säger Jan Leopoldson.

Samtliga åtalade nekar till brott.

Publicerat 2017-10-30. Uppdaterat 2017-10-30

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se