Start of content

Större internationellt tillslag i Falcon Funds-ärendet

Igår genomförde Ekobrottsmyndigheten (EBM) ett omfattande tillslag i ärendet rörande Falcon Funds. Tillslaget har skett parallellt i Sverige, Storbritannien och Norge. Ett antal nyckelpersoner har frihetsberövats och husrannsakan har skett på ett antal platser i dessa länder. Brottsmisstankarna gäller bland annat grova bedrägerier.

Tillslaget bygger på en god samverkan under lång tid mellan de brottsbekämpande myndigheterna i Sverige, Norge, Malta, Italien och Storbritannien. Även EU-organen Europol och Eurojust (EU:s judiciella samarbetsorgan) har haft stor betydelse i ärendet.

– Det som händer nu är att de beslag som har gjorts i samband med husrannsakningar ska gås igenom och analyseras för att kunna säkra bevis. Det kommer också hållas förhör med de personer som nu är frihetsberövade, säger Arne Fors, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten.

Bakgrund

Ärendet inleddes med en anmälan från Pensionsmyndigheten till EBM avseende misstänkta brott i Falcon Funds. Förundersökningen inleddes 2016-10-31. Ett stort antal utredningsåtgärder har vidtagits i ärendet hittills, bland annat har ett 50-tal förhör hållits och husrannsakan har skett på 27 platser, både i Sverige och utomlands. Omfattande beslag har också skett, bland annat avseende telefoner och datorer. 

Ärendet har omfattande internationell koppling med en stor mängd transaktioner i och mellan olika länder. I denna del har begäran om rättslig hjälp skett till 20 länder för att erhålla information. Det har också bildats en så kallad JIT (joint investigation team) med Malta i syfte att få tillgång till information. Ärendet är som nämnts ovan beroende av det mycket goda samarbete som EBM har haft med myndigheter i Norge, Malta, Italien och Storbritannien samt med Europol och Eurojust.

Publicerat 2017-12-15. Uppdaterat 2017-12-15

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se