Start of content

Börsprofil förstärker Finansmarknadskammaren

Finansmarknadskammaren har nyligen fått en välmeriterad förstärkning genom Jonas Myrdal, senast vice-vd på Aktietorget och med lång erfarenhet från finansbranschen och tidigare även domstolsvärlden. Jonas Myrdal kommer vara verksam som extra åklagare på kammaren under det kommande året.

– Jag är väldigt nöjd över att Jonas Myrdal valt att bli extra åklagare på Finansmarknadskammaren. Jonas är en välrenommerad expert inom marknadsövervakning och har en särskild marknadskompetens som vi kommer få stor nytta av, säger Jan Tibbling, vice chefsåklagare vid Ekobrottsmyndighetens Finansmarknadskammare.

En extra åklagare på Ekobrottsmyndigheten innebär initialt en visstidsanställning under max ett år. Därefter finns möjlighet till anställning på nytt. En extraåklagare ska ha tidigare erfarenhet av arbete inom rättsväsendet. I många fall har de också specifik områdeskompetens som kan bredda de övriga kompetenserna på kammaren.

– Jag har jobbat med marknadsmissbruksfrågor i den privata sektorn under många år. Jag ser nu fram emot utmaningen att jobba med frågorna från detta håll och förhoppningsvis kan min erfarenhet från marknaden komma till nytta. Det ska också bli spännande att delta i anpassningen till den nya lagstiftningen på området, säger Jonas Myrdal, extra åklagare på Finansmarknadskammaren.

Ekobrottsmyndighens särskilda Finansmarknadskammare är en nationell enhet som enbart utreder finansmarknadsbrott såsom insiderbrott och otillbörlig marknadsmanipulation och svindleri.

Publicerat 2017-05-16. Uppdaterat 2017-05-16

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se