Start of content

Hovrättsdom i omfattande illegal handel med olja

Hovrätten över Skåne och Blekinge har i dagarna meddelat dom i mål B 229-17 som handlar om omfattande oredovisad handel med olja. Huvudmannen döms till fängelse i fem år för grovt skattebrott. Ytterligare två medhjälpare döms till fängelse i fyra respektive tre år, bland annat för penningtvättsbrott.

Det rör sig om sammanlagt ca 6 miljoner liter olja som under perioden april 2015 till 2016 förts till Sverige från Polen utan att moms eller punktskatt redovisats. Det allmänna har lurats på skatteintäkter om sammanlagt cirka 40 miljoner kronor.

– Detta är en viktig dom där hovrätten slår fast att skattebrott kan vara ett förbrott till penningtvättsbrott. Det är ett brottsupplägg som vi har sett tidigare och som vi blir allt bättre på att upptäcka tack vare en kombination av kontoanalyser och hemliga tvångsmedel, säger Magnus Ramebäck, kammaråklagare på Ekobrottsmyndigheten i Malmö.

Genom ett upplägg där oljan uppgavs vara smörjolja och där målvaktsbolag angetts som mottagare av oljan lyckades gärningsmännen länge hålla sin inblandning dold för Skatteverket. Det var först efter att Skatteverket vänt sig till Ekobrottsmyndigheten som brottsupplägget kunde upptäckas och stoppas. De inblandade tros ha tjänat tiotals miljoner kronor som förts till bankkonton i Tyskland och därifrån vidare till de inblandade via kontantuttag och överföringar till bankkonton i bl.a. Cypern och Förenade Arabemiraten. En del av pengarna har säkrats via samarbete mellan tyska åklagare och Ekobrottsmyndigheten. Oljan tros ursprungligen ha smugglats in i EU från Ryssland. Liknande utredningar pågår i flera EU-länder bl.a. Polen, Tyskland och Tjeckien.

Hovrätten finner i sin dom att skattskyldigheten formellt sett bör läggas i målvaktsbolagen. Huvudmannen döms i egenskap av faktisk företrädare i dessa bolag till fängelse i fem år för grovt skattebrott. Två av de inblandade mottagarna bedöms inte vara faktiska företrädare utan döms för medhjälp till grovt skattebrott till fängelse fyra respektive tre år. En av de inblandade döms för grovt penningtvättsbrott till fängelse i två år sex månader. Tre av de inblandade frikänns. Hovrätten dömer också ut en företagsbot om 3,5 miljoner kronor mot ett av de inblandade bolagen där oriktig momsredovisning förekommit.

Frågor om ärendet och domen besvaras av kammaråklagare Magnus Ramebäck under dagen på tel: 010-562 95 30, magnus.rameback@ekobrottsmyndigheten.se

 

Publicerat 2017-05-29. Uppdaterat 2017-05-29

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se