Start of content

Fällande dom mot före detta riksdagsledamot och styrelseledamot för Sverigedemokraternas distrikt Skaraborg

Tingsrätten dömde idag Anders Forsberg till fängelse i ett år för grov förskingring. Brottet bestod i att under flera års tid ha tagit pengar (totalt drygt 1,1 miljoner kronor) från partidistriktets kassa för att täcka utgifter och skulder i sitt eget jordbruksföretag.

– Forsberg har missbrukat en förtroendefull ställning, han har begagnat sig av vilseledande bokföring, gärningarna har avsett betydande värde och har utövats systematiskt över tid, säger vice chefsåklagare Henric Fagher på Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.

Domen kan överklagas till och med den 6 juli, 2017.

Mål nr. B 2891-16

 

Publicerat 2017-06-15. Uppdaterat 2017-06-15

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se