Start of content

EBM om arbetet efter "spritbussarna"

På måndag lämnar Tullverket tillsammans med Ekobrottsmyndigheten, Polisen och Skatteverket slutrapporten för uppdraget illegal hantering av punktskattepliktiga varor till regeringen. I arbetet med uppdraget har myndigheternas framgångsrika arbete lett till att de så kallade ”spritbussarna” har upphört. Den metodik myndigheterna har lärt sig i samband med detta projekt kan användas vid bekämpning av andra punktskattebrott.

Magnus Råsten– Att vi utbyter kunskap och information mellan våra olika underrättelseverksamheter har visat sig vara särskilt framgångsrikt, säger Magnus Råsten, chef vid Ekobrottsmyndighetens polisoperativa enhet i Linköping.

En ledstjärna i det här arbetet är att göra brottsbekämpningen mer effektiv genom att hitta nya metoder och verktyg för att komma åt dem som begår brott.

– Att vi kan störa kriminell verksamhet genom att tänka lite nytt, till exempel genom att använda bredare verktygslådor från alla involverade myndigheter har visat sig så effektiv att det i detta fall inneburit att det för tillfället inte går några spritbussar alls, säger Magnus Råsten.

Det har visat sig vara resurseffektivt och har haft en fantastisk brottsförebyggande effekt vid sidan av alla lagföringar och olika administrativa åtgärder som arbetet resulterat i.

– Vi har även tittat på penningtvättsbrottet som ett verktyg för att jobba mot spritbussproblematiken i alla led, allt från kontanthanteringen på själva bussarna till de stora kontantinköpen på de tyska gränsbutikerna.

SpritbussEkobrottsmyndigheten har, när det gäller myndigheters samverkan mot organiserad brottslighet, varit ansvarig för arbetet i lagstiftningsgruppen, den grupp som haft i uppdrag att se över befintlig lagstiftning och vid behov komma med förslag på ändrad lagstiftning. Ett antal lagförslag har lämnats och flera kommer att lämnas i anslutning till att slutrapporten lämnas in. Ett exempel är att göra förändringar i den så kallade inhämtningslagen, som ger underrättelseverksamheten möjlighet att hämta in uppgifter om elektronisk kommunikation.

– Som lagen ser ut i dag så kan vi inte göra detta vid ekonomisk brottslighet, säger Magnus Råsten.

Mer samarbete över gränserna är nästa steg. Om den som begår brott arbetar gränsöverskridande behöver även de som arbetar brottsförebyggande göra det.

Publicerat 2017-09-29. Uppdaterat 2017-09-29

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se