Start of content

EBM kallar till pressträff: Stort tillslag mot omfattande organiserat fusk vid helgens högskoleprov

Under lördagen den 14 april 2018 genomförde Ekobrottsmyndigheten, i samverkan med Polismyndigheten, ett större tillslag på ett flera platser i Sverige. Tillslaget är kopplat till omfattande organiserat fusk vid det nationella högskoleprovet. Ett flertal personer sitter nu frihetsberövade. 

Närmare information om tillslaget och bakgrunden till Ekobrottsmyndighetens pågående utredning kommer att ges vid en pressträff som massmedia härmed inbjudes till. Ingen ytterligare information om ärendet kommer att lämnas ut innan pressträffen.

Plats: Polishuset i Norrköping, Stockholmsvägen 4-6 i Norrköping, lokal Förhandlingssalen.

Tid: Tisdagen den 17 april 2018, kl. 11.00, insläpp från 10:30 från polishusets baksida.

Välkommen!

OBS! Vänligen anmäl deltagande vid pressträffen till Niklas Ahlgren: niklas.ahlgren@ekobrottsmyndigheten.se Tel: 070 755 0415.

Publicerat 2018-04-16. Uppdaterat 2018-04-16

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se