Start of content
Huvudbild

EBM i Almedalen 2018

EBM deltar i Rättsväsendets dag den 3 juli med ett seminarium om vi hur vi förebygger och bekämpar penningtvätt. Till arrangemanget har vi bjudit in Angelica Wallmark från Finanspolisen och Veronica Närfors från Åklagarmyndigheten. Huvudtalare från EBM är Tomas Andersson, chef för den polisoperativa enheten i Umeå. EBM:s chefsåklagare Stefan Lundberg håller även i ett av Polisens seminarier på morgonen: "Samverkan för att bekämpa den organiserade brottsligheten", tillsammans med Håkan Wall som är chef för Sekretariatet för Samverkansrådet och operativa rådet, Polismyndigheten.   

Stefan Lundberg kommer även att medverka som paneldeltagare i tre andra seminarier under veckan. Han är utöver chefsåklagare även strategisk samordnare för EBM:s brottsförebyggande frågor och har bjudits in att medverka i seminarier om allt från omreglering av spelmarknaden till hur den utbredda ekobrottsligheten i byggbranschen kan stoppas.

Rättsväsendets dag arrangeras av Ekobrottsmyndigheten, Åklagarmyndigheten, Säkerhetspolisen, Polisen och Brottsförebyggande rådet. Välkomna till en fullspäckad dag med spännande seminarier och utfrågningar där myndigheternas respektive generaldirektörer sätts på prov i Heta Stolen.

Program för Rättsväsendets dag

Övriga seminarier där EBM medverkar

 

Samverkan för att bekämpa den organiserade brottsligheten

Arrangör: Polisen
Dag: tisdag 3 juli 9:00 - 9:30
Plats: Hamnplan, H205

Statliga myndigheter har sedan 2009 samverkat i arbetet med att bekämpa den organiserade brottsligheten. Hur har uppdraget, arbetet och resultaten utvecklats över tid?

Polisens arbete mot den organiserade brottsligheten har utvecklats mycket sedan regeringen 2009 gav polisen och åtta andra myndigheter i uppdrag att samverka i arbetet mot den då grova och organiserade brottsligheten. Under vägen har ytterligare tre myndigheter tillkommit.

2017 utökades samverkan med ytterligare nio myndigheter och uppdraget har vidgats till att också omfatta insatser för att öka tryggheten och säkerheten i utsatta områden. I arbetet ingår också att arbeta aktivt mot särskilda rättsfenomen. Programpunkten ingår i Rättsväsendets dag.

Medverkande:

 • Stefan Lundberg, Chefsåklagare/Strategisk samordnare för brottsförebyggande frågor, Ekobrottsmyndigheten
 • Håkan Wall, Chef för Sekretariatet för Samverkansrådet och operativa rådet, Polismyndigheten
 • Marianne Rundström, moderator
 • Staffan Dopping, moderator

 

Håller de kriminella på att ta över byggbranschen?

Arrangör: Fair Play Bygg
Dag: onsdag 4 juli 10:30 - 11:30
Plats: S:ta Katarinagatan 6, Klosterlängan

Vad måste göras för att stoppa den utbredda arbetsmarknadskriminaliteten i byggbranschen?

I Fair Play Byggs andra årsrapport framträder en bild av en bransch med stora problem: utbrett svartarbete, korruption, storskaliga skattebrottsupplägg och utnyttjande av utländsk arbetskraft.

Fair Play Bygg arbetar sedan 2016 med att ta emot tips om misstänkt brottslighet i byggbranschen. Fair Play Bygg drivs och finansieras av Stockholms Byggmästareförening och Byggnads Stockholm-Gotland.

Medverkande:

 • Stefan Lundberg, Chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten
 • Anders Ygeman, Gruppledare i riksdagen, Socialdemokraterna
 • Johan Hedin, Rättspolitisk talesperson, Centerpartiet
 • Pia Bergman, Nationell samordnare, Skatteverket
 • Peter Leander, Fair Play Bygg
 • Peringvar Östblom, Fair Play Bygg
 • Alexandra Pascalidou, Moderator

Så trycker vi tillbaka den organiserade brottsligheten

Arrangör: Malmö stad
Dag: onsdag 4 juli 12:15 - 13:15
Plats: Hästgatan 1, Öresundshuset

Stockholm, Göteborg och Malmö ser gemensamma utmaningar kring trygghetsskapande och brottsbekämpning. Mycket görs redan, men det krävs mer för att förebygga och bekämpa brott i de tre storstäderna.

Ta del av exempel på vad som görs idag i Sveriges tre storstäder för att förebygga och bekämpa brott, och hör kommunstyrelseordförandena från Stockholm, Göteborg och Malmö föra diskussion med landets justitie- och inrikesminister, med regionpolischefen i Stockholm och med chefsåklagaren vid Ekobrottsmyndigheten om vilka mått och steg som krävs för att tackla de utmaningar storstäderna står inför.

Exempel från tre storstäder:

1. Stockholm har gjort historiska satsningar för att bryta segregationen och skapa säkrare gatumiljöer. De förebyggande insatserna i socialtjänst och skola har förstärkts samtidigt som ordningsvakterna blivit fler och kamerabevakningen utökats.

2. I Göteborg samarbetar kommunen, polisen och andra viktiga samhällsaktörer för att öka den upplevda tryggheten i bostadsområden. Genom analyser tas åtgärdsplaner fram för det långsiktiga arbetet.

3. Genom effektiv samordning mellan myndigheter i Malmö har kommunens förstärkta tillsynsinsatser gett bra resultat i arbetet mot kriminella verksamheter.

Medverkande:

 • Stefan Lundberg, Chefsåklagare, Ekobrottsmyndigheten
 • Karin Wanngård, KSO, Stockholms stad
 • Ann-Sofie Hermansson, KSO, Göteborgs stad
 • Katrin Stjernfeldt Jammeh, KSO, Malmö stad
 • Morgan Johansson, Justitieminister, Regeringen
 • Ulf Johansson, Regionpolischef, Stockholm, Polisen
 • Jan Wifstrand, Moderator

 

Omreglering av spelmarknaden med samhällsansvar

Arrangör: Softronic AB
Dag: onsdag 4 juli 13:30 - 14:15
Plats: Mellangatan 27, Trädgård

Med omregleringen av spelmarknaden 1 januari 2019 ges alla licensierade aktörer samma möjlighet att konkurrera på den svenska spelmarknaden. Men vad ställer omregleringen för krav när det gäller samhällsansvar och efterlevnad av rådande lagar?

Innebär den ökade konkurrensen att det blir ett bättre konsumentskydd och högre säkerhet i spel? Hur kommer spelaktörer att efterfölja svensk lagstiftning när det gäller att motverka penningtvätt och matchfixning? Här diskuteras frågor som rör spelansvar, konkurrens, spelformer, reklam och marknadsföring.

Medverkande:

 • Stefan Lundberg, Chefsåklagare/Strategisk samordnare för brottsförebyggande frågor, Ekobrottsmyndigheten
 • Sten Andersen, Marknadschef, ATG
 • Mattias Hjelmberg, Intressepolitik och media, Riksidrottsförbundet
 • Erik Sjöholm, Chef spelsäkerhet och utredning, AB Svenska Spel
 • Peter Alling, Head Of Affairs Nordics, Kindred Group
 • Staffan Dopping, Moderator

Publicerat 2018-06-25. Uppdaterat 2018-07-09

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se