Start of content

Åtal för grova ekobrott mot företrädare för konkursat bussbolag

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har idag väckt åtal mot tre personer som misstänks för grovt bokföringsbrott och grova bedrägerier kopplade till ett konkursat bussbolag i Borås. De tre som åtalats är före detta vd samt ytterligare två styrelseledamöter i bussbolaget.

De misstänkta brotten rör grovt bokföringsbrott och grova bedrägerier motsvarande totalt 51 miljoner kronor. Brotten ska enligt åklagaren ha begåtts under åren 2014-2015.

Vd:n i bolaget, som också var styrelseledamot, har systematiskt och löpande under 2014, låtit bokföra upplupna intäkter som inte motsvarades av verkliga fordringar. Dessa har verifierats i bokslutet genom att man upprättat en osann faktura om 8,7 miljoner kronor som underlag. Denna osanna faktura har upprättats av den andra styrelseledamoten som står åtalad för bokföringsbrottet.

Med dessa oriktiga siffror som underlag ansöker man om lån och krediter hos banken på totalt 29,1 miljoner kronor vilket banken beviljar.

Under 2015 skriver man även upp värdet på lagret med 8 miljoner kronor till 16 miljoner kronor, något som senare visar sig vara oriktiga uppgifter. Med dessa uppgifter som underlag vänder man sig på nytt till banken för att begära ytterligare kredit om 22 miljoner kronor. Krediten undertecknas av VD samt ytterligare en styrelseledamot.

Bolaget träder i likvidation i november 2015 då de här omständigheterna uppdagas och bolagets resultat om 9 miljoner visar sig vara oriktigt. I stället visar det sig att bolagets egna kapital är i stort sett helt förbrukat och man ansöker då om rekonstruktion. Rekonstruktionen lyckas inte utan bolaget försätts i konkurs i juli 2016 med en brist om ca 100 miljoner i konkursboet.

Borås tingsrätt, mål nr: B 3074-17.

Klaudia Mathé, kammaråklagare vid EBM i Göteborg finns tillgänglig för frågor rörande åtalet idag, 1 feb, kl. 14 - 15. Tel: 010-562 94 39.

Publicerat 2019-02-01. Uppdaterat 2019-02-01

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se