Start of content

Bakgrund till åklagarens begäran att ställa in rättegång i målet med kopplingar till Östersund

Rättegången i målet med kopplingar Östersund var planerad att inledas idag, onsdag den 24 april vid Ångermanlands tingsrätt. I torsdags i förra veckan meddelade dock tingsrätten att rättegången ställs in på åklagaren Niklas Jeppssons begäran.

Bakgrunden till beslutet är att en av de tilltalade åberopade ny bevisning den 12 mars 2019 i form av kontantkvitton från fyra utländska bolag, bland annat med säte i Spanien. Kontantkvittona påstods avse kostnader för utfört arbete i Östersund och åberopades för att motbevisa åklagarens påstående att osanna fakturor ställts ut.    

Niklas Jeppsson, Kammaråklagare– Det var naturligtvis olyckligt att så pass viktig bevisning inkom så nära inpå den planerade rättegången. Vi förstod direkt att de utredningsåtgärder som denna bevisning krävde sannolikt skulle bli tidskrävande, något som vi också flaggade för i samband med det förberedande sammanträde alla parter deltog i den 19 mars 2019, säger Niklas Jeppsson, kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Umeå.

Att ny bevisning åberopas från försvarssidan och/eller åklagarsidan kort inpå en rättegång är inte ovanligt och det föranleder ibland att planerade förhandlingar måste ställas in då den nya bevisningen, som i det här fallet, gör att förundersökningen måste kompletteras med ytterligare utredningsåtgärder.

– I det här fallet handlar det om att få rättslig hjälp från spanska myndigheter för att genomföra förhör med personer i Spanien. Vi behöver helt enkelt utreda om bolagen eller någon av deras anställda utfört arbeten i Östersund under den aktuella tidsperioden så som nu gjorts gällande. Eftersom jag under förra veckan inte kunde lämna något besked till tingsrätten om när dessa utredningsåtgärder kunde förväntas vara klara ansåg jag inte att förhandlingen kunde inledas så som planerat, säger Niklas Jeppsson.

Ångermanlands tingsrätt ska nu utse nya datum för rättegången.

– Även om rättegången nu är inställd är det vår fortsatta ambition att färdigställa de kvarvarande utredningsåtgärderna så fort som möjligt. Därefter hoppas vi att rättegången kan bli av så snart som möjligt, säger Niklas Jeppsson.   

Publicerat 2019-04-24. Uppdaterat 2019-04-24

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se