Start of content

Utökade resurser till EBM i satsning mot fusk och välfärdsbrott

Under förmiddagen presenterade finansminister Magdalena Andersson förslag till åtgärder för att bekämpa välfärdsbrott och skatteundandragande. Ett antal myndigheter föreslås få utökade resurser som ett led i satsningen, däribland Ekobrottsmyndigheten.

Stora belopp undanhålls årligen från staten i form av exempelvis utebliven skatt och felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen. Under de senaste åren har ärendeinflödet till Ekobrottsligheten av den typen av brottslighet ökat. En tydlig trend är också att brottsligheten blir allt grövre och mer komplex.

– Det här är en välkommen satsning som regeringen nu föreslår. Den ger Ekobrottsmyndigheten bättre möjligheter att bekämpa och förebygga den grova och organiserade ekonomiska brottslighet som urholkar våra skatte- och välfärdssystem, säger Monica Rodrigo, generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten.

– Här ingår systemhotande brottslighet såsom exempelvis assistansbedrägerier i organiserad form med mångmiljonbelopp som betalas ut på felaktiga grunder och avancerade brottsupplägg mot vårt premiepensionssystem. Vi ser också i ökande utsträckning att företag systematiskt används som brottsverktyg för att begå ekonomisk brottslighet som resulterar i enorma skatteundandraganden, säger Monica Rodrigo.

Regeringens resursförstärkning innebär att Ekobrottsmyndigheten får en ökning av förvaltningsanslaget med ytterligare 19 miljoner kronor för år 2020 och 35 miljoner kronor de kommande två åren.

– Ekobrottsmyndigheten har en nyckelroll inom rättsväsendet att utreda och lagföra samt bedriva brottsförebyggande arbete avseende ekonomisk brottslighet. De utökade resurserna ger oss bättre förutsättningar att möta det ökande ärendeinflödet, säger Monica Rodrigo.

Publicerat 2019-09-05. Uppdaterat 2019-09-05

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se