Start of content

Inbjudan till pressträff med anledning av domen i det s.k. Allra-målet

På fredag den 31 januari meddelar Stockholms tingsrätt dom i det s.k. Allra-målet. Brottsmisstankarna gäller bland annat grov trolöshet mot huvudman och grovt mutbrott mot fyra personer. Åklagarna har förutom fleråriga fängelsestraff även yrkat på näringsförbud.

Åklagaren i målet, Thomas Hertz, kommer att ge sina övergripande kommentarer kring domen och därefter finnas tillgänglig för kortare intervjuer.

Plats: Ekobrottsmyndigheten i Stockholm, Hantverkargatan 15. Lokal: Aulan.

Tid: Fredag den 31 januari 2020, kl. 13.15 – ca 14:30 insläpp från 12:45.

För att ta del av domen hänvisar vi till Stockholms tingsrätt från kl. 11:00 den 31 januari. Mål nr: B 12440-17.

OBS! Deltagande vid pressträffen kräver att ni föranmäler besöket. Kom ihåg att även anmäla namn på ev medföljande fotograf. Medtag presslegitimation. För att föranmäla, mejla namn och redaktion till: niklas.ahlgren@ekobrottsmyndigheten.se

Publicerat 2020-01-30. Uppdaterat 2020-01-30

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se