Start of content

Tillslag mot grov ekobrottslighet i Dalarna

Ekobrottsmyndigheten i Linköping/Örebro genomförde den 28-29 jan ett större tillslag på flera adresser i Dalarna. Två huvudmisstänkta personer har anhållits och ytterligare tre personer har hämtats in till förhör och senare släppts, misstankarna kvarstår. Brottsmisstankarna rör grova bokföringsbrott och grova bedrägerier i ett bolag som handlar med sportartiklar som numera är försatt i konkurs.

– Ekonomisk brottslighet kopplad till fakturahantering förknippas ofta med byggbranschen men förekommer i många branscher, i den här förundersökningen var huvudmännen alltså verksamma i sportbranschen, säger Catharina Linné, åklagare och tillika förundersökningsledare vid Ekobrottsmyndighetens kammare i Örebro.

Bedrägerimisstankarna rör försäljning och belåning av sportföretagets kundfakturor till olika factoringbolag som ingått avtal med sportföretaget. Bland annat misstänks företrädarna i sportföretaget ha belånat och sålt samma fakturor gång på gång till de intet ont anande factoringbolagen, som inte heller känt till att de avlöst varandra.

Factoringbolagen har varken fått betalt av de tre medmisstänkta ”kunderna”, som också varit i sportbranschen, eller av sportföretaget. Hur detta har gått till har dolts under konkursförfarandet, till exempel har ett av sportföretagets bankkonton dolts för konkursförvaltaren.

– Den här typen av brott hade inte upptäckts och utretts om det inte vore för EBM:s speciella uppdrag och specialistkompetens. Det ställs höga krav på utredningsmetodiken och att det ges tid och resurser att komma vidare. Vi har möjlighet att jobba långsiktigt. Våra utredningar är ofta komplexa och kan därför ta tid, men de ger ofta mycket bra resultat, säger Catharina Linné.

Arbetet med att hålla ytterligare förhör och att analysera materialet som tagits i beslag vid tillslaget kommer pågå under de kommande månaderna.

Publicerat 2020-01-30. Uppdaterat 2020-01-30

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se