Start of content

Kungörelse

Beslag som av domstol har beslutats att tas i förvar enligt 1974-års stöldgods lag. Den som anser sig kunna göra anspråk på detta har 30 dagar på sig från denna kungörelse.

Yttrande i ärendet ska skriftligt ha kommit in, senast den 6 december 2020, till:  Ekobrottsmyndigheten i Göteborg. Märkt: EB-745-19.
Box 431
401 26 Göteborg
Eller maila: registrator.goteborg@ekobrottsmyndigheten.se (märk Beslag)

 

 

Beslag som av domstol har beslutats att tas i förvar enligt 1974-års stöldgods lag. Den som anser sig kunna göra anspråk på detta har 30 dagar på sig från denna kungörelse.

Yttrande i ärendet ska skriftligt ha kommit in, senast den 6 december 2020, till Ekobrottsmyndigheten i Göteborg. Märkt: EB-745-19


Box 431

401 26 Göteborg

Eller maila:  registrator.goteborg@ekobrottsmyndigheten.se (märk Beslag)

Publicerat 2020-11-06. Uppdaterat 2020-11-06

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se