Start of content

Med anledning av artikel i Aftonbladet om påstådd politisk kartläggning av medarbetare

Eftersom Ekobrottsmyndigheten inte erbjöds möjligheten att bemöta påstådda uppgifter om politisk kartläggning samt andra uppgifter, vill myndigheten här bemöta dessa påståenden på följande vis:

Ekobrottsmyndigheten kartlägger inte sina anställdas politiska åskådningar.

Det uppdrag som ett säkerhetsföretag fick av Ekobrottsmyndighetens dåvarande säkerhetschef syftade till att utröna eventuella säkerhetsrisker för medarbetare och/eller myndigheten.

Medarbetaren har till JO anmält Ekobrottsmyndigheten för bl.a. olaglig kartläggning av politiska åsikter, inklusive politisk åsiktsregistrering. Ekobrottsmyndigheten har till JO överlämnat alla befintliga handlingar – vilka även medarbetaren har fått del av.

JO har den 27 mars 2020 beslutat att inte vidta några ytterligare åtgärder eller uttala sig med anledning av medarbetarens anmälan.

Medarbetaren har inte förvägrats möjligheten att ha med sig en facklig representant på aktuella möten.

Publicerat 2020-12-10. Uppdaterat 2020-12-10

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se