Start of content

Viktiga satsningar kräver utökade resurser

Budgetunderlaget är Ekobrottsmyndighetens förslag till finansiering under de kommande tre åren. Sammanfattningsvis föreslår Ekobrottsmyndigheten 70 miljoner kronor i utökade resurser för 2021, 96 miljoner kronor för 2022 och 99 miljoner kronor för 2023.

Myndigheten ser ett behov av att förstärka med framför allt fler åklagare och utredare under de kommande åren. Detta mot bakgrund av ärendenas ökade komplexitet, men också till följd av att behoven av ökad samverkan med andra myndigheter, bland annat i det myndighetsgemensamma arbetet mot organiserad brottslighet.

Myndigheten ser också behov av att inrätta en ny polisoperativ enhet i Uppsala och att förstärka kammarverksamheten i Uppsala.

Ökade resurser behövs även för att förstärka myndighetens digitalisering. Slutligen behöver myndigheten kompenseras för de ytterligare kostnader som uppstår till följd av de särskilda löneökningar som Polismyndigheten genomför.

Läs mer i budgetunderlaget om myndighetens förslag till förstärkningar av verksamheten.

Publicerat 2020-03-06. Uppdaterat 2020-03-06

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se