Start of content

Kunder till företaget Kambua uppmanas att ta kontakt med Ekobrottsmyndigheten

Utredare vid Ekobrottsmyndigheten vill komma i kontakt med kunder till företaget Kambua. Genom ett särskilt telefonnummer kan Kambuas kunder ringa in till myndigheten med tips och upplysningar eller göra en brottsanmälan: 010 – 562 95 33.

Ekobrottsmyndigheten i Malmö genomförde under förra veckan flera insatser med koppling till den pågående förundersökning som rör företaget Kambua. Två personer frihetsberövades och man gjorde ett stort antal beslag.

Tingsrätten och även hovrätten har dock bedömt att misstankegraden mot den huvudmisstänkta företagsledaren inte når upp till sannolika skäl i nuläget vilket krävs för häktning, varför han försattes på fri fot i måndags.

– Vi från åklagarsidan har tagit konsekvenserna av detta och valde därför att försätta även den andre personen på fri fot. Brottsmisstankarna kvarstår dock mot båda personerna, säger Michael Pleym, kammaråklagare och förundersökningsledare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö.

Utredningen går nu in i en ny fas. Bland annat ska utredare göra en fördjupad analys av de beslag som har gjorts och av annat omfattande utredningsmaterial som utredningsgruppen förfogar över.

– I den här fasen av utredningen har vi inte möjlighet att lämna fortlöpande information och uppdateringar i ärendet till media på det sätt som vi har gjort under den senaste veckan, säger Michael Pleym.

Alla befintliga eller tidigare kunder till Kambua som vill göra en egen brottsanmälan eller lämna upplysningar som kan vara värdefulla för den fortsatta brottsutredningen är välkomna att göra det. Ni når oss på telefonnummer: 010 – 562 95 33 eller mejl kambua@ebm.se

Publicerat 2020-05-14. Uppdaterat 2020-05-14

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se