Start of content

Inbjudan till pressträff 25 juni: Åtal i andra delen av Falcon Funds-målet

Den 25 juni väcker åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm åtal i den andra delen av det s.k. Falcon funds-målet. Med anledning av åtalet är media välkommen till en pressträff på Ekobrottsmyndigheten i Stockholm.

Vid pressträffen kommer åklagaren och tillika förundersökningsledaren, Jerker Asplund, att presentera huvuddelarna i åtalet och ge närmare information om utredningen och den misstänkta brottsligheten. Vid pressträffen medverkar även biträdande förundersökningsledare Mårten Hallsten, civila utredaren Susanna Olofsson samt Karin Sigstedt, assisterande nationell medlem för Sverige i Eurojust, EU:s byrå för straffrättsligt samarbete.

Efter presentationen av åtalet och en allmän frågestund kommer det finnas möjligheter för kortare enskilda intervjuer med åklagaren Jerker Asplund.

Plats: Ekobrottsmyndigheten i Stockholm, Hantverkargatan 15. Tid: torsdag den 25 juni 2020, kl. 14.00 – cirka 15:30 insläpp från 13:30.

Huvudförhandlingen inleds den 17 augusti 2020 i Stockholms tingsrätt. 40 förhandlingsdagar är inplanerade. Målnummer: B 6002-20.

För att begära ut förundersökningsprotokollet efter att åtal har väckts den 25 juni hänvisar vi till Stockholms tingsrätt.

Efter avslutad pressträff kommer åklagarna i målet inte att medverka i intervjuer eller i övrigt kommentera målet i media tills dess att den kommande rättegången har avslutats.

I den första delen av målet dömdes samtliga åtalade till fleråriga fängelsestraff av Stockholms tingsrätt i april i år. Målet pågår nu i Svea hovrätt.

OBS! Deltagande vid pressträffen kräver att ni föranmäler besöket. Kom ihåg att även anmäla namn på ev medföljande fotograf. För att föranmäla mejla namn och redaktion till: niklas.ahlgren@ekobrottsmyndigheten.se

Publicerat 2020-06-24. Uppdaterat 2020-06-25

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se