Start of content

Åtal för grova ekobrott i omfattande rothärva

Åklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har i dagarna väckt åtal mot sju personer för inblandning i ett omfattande rotbedrägeri. Genom oriktiga ansökningar om rotersättning har cirka 9 miljoner kronor felaktigt betalats ut från staten.

Brottsmisstankarna rör grova bedrägerier, grova skattebrott och grova bokföringsbrott. Den åtalade brottsligheten har pågått under åren 2011 - 2014.

– Det har varit en omfattande och tidskrävande utredning, mycket beroende på att brotten har varit svårutredda och att vi har behövt hålla förhör med ett mycket stort antal personer. Men jag bedömer bevisningen som stark, säger kammaråklagare Per-Olof Hermansson vid Ekobrottsmyndigheten i Göteborg.

Brottsupplägget bygger på en överenskommelse mellan ett antal personer som har gått ut på att på oriktiga grunder få ut rotersättning från staten. I upplägget finns en fakturaskrivare som skriver osanna fakturor till en byggare med påhittade arbeten. Man har i flera fall engagerat vänner och närstående i brottsupplägget genom att få dem att ställa upp på oriktiga ansökningar om rotersättning.

– Bevisningen består till stor del av säkrade betalströmmar samt mejl- och sms-korrespondens mellan de inblandade, säger Per-Olof Hermansson.

Åtal har väckts vid Vänersborgs tingsrätt, målnummer B-2019-17.

Publicerat 2020-09-17. Uppdaterat 2020-09-17

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se