Start of content

Nyheter

Pressmeddelande Ekobrottsmyndigheten välkomnar förslag om utvidgat uppdrag

Regeringens särskilde utredare Stefan Strömberg presenterade idag utredningen om en samlad ekobrottshantering. I korthet föreslås att Ekobrottsmyndighetens uppdrag utvidgas till att omfatta bekämpning av ekonomisk brottslighet i hela landet.
 

Myndighetsgemensamt arbete mot brottsvinster växlas upp

För att utvärdera arbetet inom den myndighetsgemensamma specialistfunktionen för brottsutbytesfrågor och markera betydelsen av att komma vidare har ett möte mellan de myndighetschefer som ingår i samarbetet ägt rum.
 

Sju dömda i omfattande bedrägerihärva

Sju personer har dömts i en omfattande bedrägerihärva med koppling till bland annat restaurangrörelser i Stockholm. Fem gärningsmän ska tillsammans betala drygt 18,5 miljoner kronor i skadestånd.
 

Sammanlagt 12,5 års fängelse för ROT-bedrägerier

Ekobrottsmyndigheten väckte för en tid sedan åtal angående IT-relaterad ekonomisk brottslighet med en ledare i den kriminella MC-miljön i Stockholm som frontfigur. Stockholms tingsrätt meddelade dom den 20 april.
 

Avspärrning vid EBM Stockholm hävd

Avspärrningen vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm är nu hävd. Polisens bombexperter bedömer att myndighetens anställda kan återgå till arbetet.
 

Bombhot mot Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten mottog vid niotiden i dag ett bombhot mot myndighetens lokaler på Hantverkargatan 15 i Stockholm.
 

Utvärdering av det sk Ringen-målet

Den 26 mars 2009 väckte åklagare vid Ekobrottsmyndigheten åtal mot ett antal personer misstänkta för bland annat grova insiderbrott. Det s k Ringen-målet är det största insidermål som handlagts i Sverige.
 

Ekobrottsmyndigheten i Stockholm byter telefonnummer

Ekobrottsmyndigheten i Stockholm lägger den 3 april 2011 om all fast telefoni, inklusive faxar, till 010-nummer.
 

Hovrättsdom mot före detta skattehandläggare

Svea hovrätt dömde i februari en före detta handläggare på Skatteverket och två bolagsföreträdare till mycket långa fängelsestraff.
 

Gemensam anmälningspolicy för EU-bedrägerier

Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen, SEFI-rådet, antog vid sitt senaste möte en gemensam anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier.
 

Ekobrottsmyndighetens årsredovisning 2010

I dag har Ekobrottsmyndigheten överlämnat årsredovisningen för 2010 till regeringen.
 

Pressmeddelande Förbättrade underrättelser bakom EBM:s resultat

Trots ett ökat inflöde av brottsmisstankar har Ekobrottsmyndigheten under 2010 förbättrat flera viktiga verksamhetsresultat. Här följer några av de viktigaste resultaten:
 

Fängelse för grovt insiderbrott

Nacka tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål rörande bland annat grovt insiderbrott och grovt svindleri. Flera personer döms till fängelse och 18,9 miljoner kronor förverkas.
 

Nio åtalade för falska ROT-avdrag

Nio personer åtalades den 12 januari 2011 vid Stockholms tingsrätt för bland annat grova bedrägerier, grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott. Åtalet gäller falska ROT-avdrag om 2,3 miljoner kronor och försök om cirka 386 000 kronor.
 

Ekobrottsmyndigheten överklagar friande dom

Ekobrottsmyndigheten överklagar den friande domen i Stockholms tingsrätt i målet mot tre värdepappershandlare på Carnegie.
 

Pressmeddelande Frias för otillbörlig marknadspåverkan

Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål mot tre värdepappershandlare på Carnegie som stått åtalade för grov otillbörlig marknadspåverkan. Domstolen friar samtliga åtalade.
 

Långa fängelsestraff i omfångsrikt mål

Den 14 december 2010 meddelade Svea hovrätt dom i ett omfångsrikt mål som handlade om bland annat grova bokföringsbrott, mened och grov oredlighet mot borgenär. De två tilltalade dömdes till sex respektive fyra års fängelse.
 

Fällande hovrättsdom i insidermål

Den 17 november meddelade Svea hovrätt dom i ett insidermål rörande bolaget Eurocine, som är noterat på Aktietorget. De två åtalade dömdes för insiderbrott respektive obehörigt röjande av insiderinformation.
 

Angående lördagens misstänkta terrorbrott i Stockholm

Ekobrottsmyndigheten ingår, tillsammans med tretton andra myndigheter, i Samverkansrådet mot terrorism. Rådet sammankallades i söndags med anledning av det misstänkta terrorbrottet i Stockholm.
 

Riksrevisionens rapport om statens insatser för att komma åt vinster av brott

I dag onsdag den 1 december publiceras riksrevisor Jan Landahls granskningsrapport ”Statens insatser för att komma åt vinster från brottslig verksamhet – ett bättre samarbete ger högre utbyte” (RiR 2010:26).
 

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se