Start of content

Nyheter

Fortsatt ökning av brottsanmälningar till EBM

Ärendeuppföljningen per 30 november 2004 visar att antalet inkomna ärenden fortsätter att öka jämfört med föregående tolvmånadersperiod. Anmälningarna har ökat med sju procent till 4 039 ärenden.
 

Christer Krantz - ny utvecklingschef vid Ekobrottsmyndigheten

Christer Krantz, som i dag är vice chefsåklagare på Östra avdelningens första kammare, har utsetts till ny utvecklingschef vid Ekobrottsmyndigheten.
 

Omvärldsanalys styr jakt på ekobrottslingar

GD Gudrun Antemar stakar ut EBM:s myndighetens inriktning:...
 

Läs om Ekobrottsmyndighetens senaste resultat i ”Ärendeuppföljning oktober 2004”

Brådis, åklagarväsendets diarieföringssystem för ärendehantering, ligger till grund för resultatinformationen. I en del ärenden finns det bara en anmäld person som är misstänkt för ett brott, medan det i andra finns flera anmälda personer med en mängd brottsmisstankar emot sig. Viss resultatinformation avser ärenden, medan annan avser brottsmisstankar.
 

Pressmeddelande EBM tar ett samlat grepp mot den allvarliga ekonomiska brottsligheten

I dag överlämnar Ekobrottsmyndigheten (EBM) rapporten Att förebygga och förhindra allvarlig ekonomisk brottslighet – EBM från experiment till långsiktighet till regeringen.
 

Bra utfall för EBM i budgetpropositionen

En faktisk ramökning med 4 miljoner kronor år 2005 och ytterligare 9 miljoner kronor år 2007. Det är regeringens budgetförslag för Ekobrottsmyndigheten enligt den budgetproposition som överlämnades den 20 september till riksdagen.
 

Åtta månaders fängelse för fusk med manipulerad kassaapparat

En restaurangägare på Södermalm dömdes i dag av Stockholms tingsrätt till åtta månaders fängelse för skattefusk samt fick fem års näringsförbud.
 

Pressmeddelande Utbrett fusk med kassaapparater på Stockholms restauranger

Genom att manipulera kassaapparater undanhåller restaurangägare varje år miljonbelopp från beskattning. Det visar de utredningar som Ekobrottsmyndigheten, Länsstyrelsen i Stockholms Län och Skatteverket gjort.
 

Pressmeddelande Ekobrottsmyndigheten förstärks

Ekobrottsmyndigheten ska förstärkas med ytterligare 10 åklagare. Det har myndighetens nye generaldirektör Gudrun Antemar beslutat. Genom förstärkningen kan myndigheten öka sina insatser bland annat mot den allra grövsta ekonomiska brottsligheten.
 

Pressmeddelande Inbjudan till presskonferens - EBM driver tillsammans med Justitiedepartementet ekobrottsfrågor i FN

Internationellt samarbete för bekämpning av ekonomisk brottslighet är en av huvudfrågorna vid Förenta Nationernas straffrättsliga kongress i Thailand år 2005. Ekobrottsmyndigheten har tillsammans med Justitiedepartementet verkat för att ekobrottsfrågor och penningtvättsfrågor får ett stort utrymme på kongressens dagordning.
 

Pressmeddelande Före detta anställd vid Uddevallahem åtalas för grov förskingring

Vice chefsåklagare Lars Lithner, Ekobrottsmyndigheten, har beslutat att väcka åtal för grov förskingring mot en tidigare anställd vid den kommunala bostadsstiftelsen Uddevallahem.
 

Pressmeddelande Ekobrottsmyndighetens rapport om den ekonomiska brottsligheten

Ekobrottsmyndigheten har i dag överlämnat en rapport om den ekonomiska brottsligheten och dess utveckling till Regeringen.
 

Pressmeddelande Pressinformation: Insiderutredningen mot Johan Björkman som rör köpet av LGP- och Allgon-aktier läggs ner

Förundersökningen mot finansmannen Johan Björkman när det gäller insiderhandel i LGP- och Allgonaktier är nedlagd.
 

Pressmeddelande De pågående utredningarna om misstänkta insiderbrott

I ett pressmeddelande den 16 april informerade Ekobrottsmyndigheten att två personer anhållits misstänkta för grova insiderbrott. Sedan dess har ytterligare två personer anhållits, varav en numera frigivits.
 

Pressmeddelande Åtalas för misstänkt fusk med kassaapparater

Två personer som bedriver restaurangverksamhet i Stockholm har i dag åtalats vid Stockholms tingsrätt för bl.a. grovt skattebrott. De åtalade är delägare respektive restaurangchef vid en restaurang på Södermalm.
 

Pressmeddelande Första domen i restaurangprojektet

En pizzeriaägare dömdes i fredags av Sollentuna tingsrätt till tio månaders fängelse för bl.a. grovt skattebrott, för att han låtit bli att redovisa försäljningsintäkter på ca två miljoner kronor. Det innebär att han krympt omsättningen i sitt företag med närmare 50 procent.
 

Pressmeddelande Gudrun Antemar ny generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten

Regeringen har i dag utsett Gudrun Antemar till ny generaldirektör och chef för Ekobrottsmyndigheten från och med den 1 april 2004 till och med den 31 mars 2010. Hon efterträder generaldirektör Rolf Holmquist som går i pension den 4 februari.
 

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se