Start of content

Nyheter 2005

Pressmeddelande Åtal mot fyra personer för grovt försvårande av skattekontroll

Tre anställda och en f.d. anställd vid Ericsson åtalas i dag vid Stockholms tingsrätt för försvårande av skattekontroll, grovt brott. För två av de åtalade yrkas i andra hand ansvar för medhjälp till brottet.
 

Pressmeddelande Ekobrottsmyndigheten presenterar hotbild kring ekobrott

Den anmälda ekonomiska brottsligheten har ökat med 47 procent mellan 2001–2004 samtidigt som mörkertalet är stort. Brottsutvecklingen och brottslighetens karaktär ställer nya krav på ekobrottsbekämpningen.
 

Pressmeddelande EBM presenterar hotbild kring ekobrott

Ekobrottsmyndighetens kriminalunderrättelsetjänst har tillsammans med myndighetens sekretariat för omvärlds- och hotbildsanalys tagit fram en hotbild kring ekobrott.
 

Upphandling som avser förhyrning av tjänstebilar i Stockholm

Ekobrottsmyndigheten (EBM) inbjuder härmed till anbudsgivning avseende förhyrning av tjänstebilar i Stockholm.
 

Pressmeddelande EBM stärker sin kompetens på finansmarknadsområdet

EBM förstärker kontinuerligt sin kompetens och utvecklar sin organisation. Som ett led i detta har EBM i dag anställt Fredrik Dahlström som finansiell specialist. Han kommer närmast från en tjänst som kapitalförvaltare hos Hagströmer & Qviberg Fondkommission AB.
 

Pressmeddelande Fyra personer åtalas för förberedelse till bedrägerier

I dag har vice chefsåklagare Gunilla Dersand-Holmberg, Ekobrottsmyndigheten, väckt åtal mot fem personer som sysslat med förberedelse till förfalskningar för miljonbelopp.
 

Pressmeddelande Presskonferens på Ekobrottsmyndigheten 23 november

Åtal för förberedelse till grova bedrägerier
 

Analytiker till Polisoperativa enheten i Stockholm

Ekobrottsmyndigheten söker analytiker till Polisoperativa enheten i Stockholm.
 

Fortsatt goda resultat

Ärendebalanserna minskar, fler ärenden lagförs och genomströmningstiderna från anmälan till beslut har sjunkit.
 

Nio personer dömda i omfattande skalbolagshärva

Åtta personer har dömts av Stockholms tingsrätt till mellan 6 månader och fyra års fängelse för grov oredlighet mot borgenärer och för grovt skattebrott och bokföringsbrott. En person dömdes till villkorlig dom samt dagsböter för medhjälp till grov oredlighet mot borgenärer. Två av de dömda är revisorer.
 

Debattinlägg om IFK-affären: Oacceptabla angrepp på åklagaren

"Likhet inför lagen måste gälla oavsett om det handlar om en idrottsledare, en verkställande direktör eller en missbrukare."
 

Åtal väckt mot två personer med insynsställning i hälsoföretag

Kammaråklagare Robert Engstedt har i dag väckt åtal i Stockholms tingsrätt mot två personer i ledande ställning i ett hälsovårdsföretag. Den ene är åtalad för grovt insiderbrott och den andre för insiderbrott.
 

Förundersökning inledd om misstanke om brott i Enskede IK

Chefsåklagare Kent Madstedt, Ekobrottsmyndigheten, har beslutat att inleda förundersökning avseende misstanke om skattebrott i Enskede IK:s verksamhet.
 

Informationsmöten för bokföringskonsulter i Göteborg

EBM och Skatteverket arrangerar under november och december informationsmöten som riktar sig till bokföringskonsulter i Västra Götalands och Hallands län.
 

Fler ärenden avslutas

Under de senaste tolv månaderna (sep 2004-sept 2005) har 4 841 (3763) ärenden avslutats. Det är en ökning med 29 procent i jämförelse med samma period 2004.
 

Pressmeddelande Ingen förundersökning i samband med Old Mutuals bud på Skandia

Chefsåklagare Alf L Johansson har beslutat att inte inleda förundersökning beträffande anmälan om obehörigt röjande av insiderinformation i samband med Old Mutuals bud på Skandia.
 

2004 års rapport om skyddet av EU:s medel i Sverige

- Under år 2004 har antalet ärenden om misstänkta EU-bedrägerier som har kommit till EBM fortsatt att öka. Det tyder på ökad medvetenhet och förbättrade rutiner vid handläggande myndigheter, säger Lennart Berg, som arbetar med EU-bedrägerifrågorna centralt på EBM.
 

Ny effektivare organisation

Från och med den 1 oktober gäller en ny organisation på Ekobrottsmyndigheten med en tydlig inriktning mot den operativa verksamheten.
 

Pressmeddelande Ekobrottsmyndigheten omorganiserar för att prioritera allvarliga brott

Ekobrottsligheten i Sverige beräknas omsätta över 100 miljarder kronor per år. Enbart skatte- och avgiftsbortfallet till följd av svart arbetskraft beräknas till närmare 60 miljarder kronor per år.
 

Pressmeddelande Pressinbjudan om omorganisation

Ekobrottsligheten i Sverige beräknas omsätta över 100 miljarder kronor per år. Ekobrottsmyndighetens (EBM) ärendebelastning ökar och därför genomförs en omfattande omorganisering inom EBM den 1 oktober.
 

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se