Start of content

Nyheter 2006

Ericssondomen överklagas

Chefsåklagare Lage Carlström har i dag överklagat Stockholms tingsrätts dom i Ericsson-målet såvitt avser fem av de tilltalade.
 

Ekobrottsmyndighetens svar på artikel i Veckans Affärer

Överåklagare Mats Åhlund har skrivit följande replik till tidningen Veckans Affärer med anledning av en artikel om falska aktiemäklare.
 

Pressmeddelande Granskning inleds mot OBOL

Mot bakgrund av vad som framkommit bland annat i massmedia har Ekobrottsmyndigheten och Riksenheten mot korruption beslutat att tillsammans inleda en granskning av om det finns anledning att misstänka att brott begåtts i samband med OBOL:s affärsverksamhet, och om förundersökning därför ska inledas.
 

Pressmeddelande Omvärlds- och hotbildsanalys över den ekonomiska brottsligheten

För andra året i rad presenterar Ekobrottsmyndigheten en omvärlds- och hotbildsanalys över den ekonomiska brottsligheten.
 

Pressmeddelande Pressinbjudan till Ekobrottsmyndigheten, Göteborg

Presskonferens på Ekobrottsmyndigheten i Göteborg den 1 december.
 

Gränslöst samarbete mot svartjobb i byggbranschen

Svaren på bland annat dessa frågor är betydelsefulla i arbetet mot oseriös verksamhet inom branschen. Det skriver Byggnads och Byggfacken i ett gemensamt pressmeddelande den 23 nov 2006.
 

Pressmeddelande Beslut om att inte inleda förundersökning

Chefsåklagare Kent Madstedt, Ekobrottsmyndigheten, har idag beslutat att inte inleda förundersökning mot Anders Borg, Maria Borelius och Cecilia Stegö Chilò avseende ifrågasatt skattebrott.
 

Lagerbolagssäljare fick fängelse för brott mot aktiebolagslagens låneförbud

Företrädarna för en av de största lagerbolagssäljarna i Sverige har av Svea hovrätt dömts till fängelse tre respektive två månader för att ha sålt 592 lagerbolag i strid mot aktiebolagslagens låneförbud.
 

2005 års rapport om skyddet av EU-medel

EU-bedrägerirådet har i dagarna lämnat sin årliga rapport om skyddet av EU-medel i Sverige.
 

Eva Nilsson ny vice överåklagare i Ekobrottsmyndigheten

Regeringen har i dag beslutat att anställa chefsåklagaren Eva Nilsson som vice överåklagare vid Ekobrottsmyndigheten fr.o.m. den 1 november 2006.
 

Anslaget till EBM i budgetpropositionen

Ekobrottsmyndigheten föreslås i budgetpropositionen få ett anslag för år 2007 på 362,6 mkr. Det är en ökning med cirka 12 mkr jämfört med 2006 och ökningen inkluderar kompensation för pris- och löneomräkning med 3 mkr.
 

Bures förre vd fick villkorlig dom

Bures förre vd gjorde sig skyldig till insiderbrott när han för fyra år sedan sålde sina aktier i Bure. Det anser Hovrätten för Västra Sverige.
 

Pressmeddelande Åtal i omfattande skalbolagsaffär

Åklagaren Bengt-Olof Danielson, Ekobrottsmyndigheten, har i dag väckt åtal mot tre personer som är misstänkta för omfattande skalbolagsaffärer.
 

Pressmeddelande Pressinbjudan: Åtal i omfattande skalbolagshärva

Åtal väcks i dag i Stockholms tingsrätt i en omfattande skalbolagshärva – förvärv av 18 bolag till ett värde av ca 360 miljoner kronor. Två av de åtalade är sedan tidigare kända i ekobrottssammanhang.
 

Ekobrottsmyndigheten söker jurister, åklagare och ekorevisorer till Stockholm

Ekobrottsmyndigheten söker tingsmeriterade jurister med erfarenhet av kvalificerat juridiskt arbete inom exempelvis domstols-, polis- eller skatteväsende eller som advokat.
 

Pressmeddelande Mats Åhlund ny överåklagare vid Ekobrottsmyndigheten

Mats Åhlund är sedan den 1 maj 2004 länspolismästare och chef för Polismyndigheten i Hallands län. Innan dess tjänstgjorde han i mer än 20 år inom åklagarväsendet
 

Pressmeddelande Så ska vi komma åt svartjobben!

Stockholms Byggmästareförening, Skatteverket och Ekobrottsmyndigheten inbjuder till seminarium med nyheter om hur vi bör agera för att stoppa svartjobben.
 

Gudrun Antemar utreder EG:s direktiv om lagring av trafikuppgifter

Justitieminister Thomas Bodström har i dag utsett generaldirektören för Ekobrottsmyndigheten Gudrun Antemar till uppdraget att som särskild utredare lämna förslag till hur EG:s direktiv om lagring av trafikuppgifter ska genomföras i svensk rätt.
 

Åtal mot IFK Göteborgs förre klubbdirektör Mats Persson och förre styrelseledamoten Jan Nilsson samt spelaren Stefan Selakovic

Förre klubbdirektören Mats Persson och förre styrelseledamoten Jan Nilsson åtalas bland annat för grovt skattebrott, grovt bokföringsbrott/ grovt försvårande av skattekontroll och grov trolöshet mot huvudman.
 

Första domen enligt nya marknadsmissbrukslagen

Stockholms tingsrätt dömde i veckan två personer för insiderbrott enligt den nya marknadsmissbrukslagen. Det är den första domen enligt nya lagstiftningen och det första åtalet.
 

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se