Start of content

Nyheter 2007

Ekobrottsmyndigheten inrättar ett forensiskt råd

Ekobrottsmyndigheten inrättar ett forensiskt råd från den 1 januari 2008. Rådet har ett strategiskt och rådgivande uppdrag och ska bland annat erbjuda kunskap om olika affärsmiljöer.
 

Rapporten Organiserat svartarbete i byggbranschen

Byggbranschen har länge pekats ut som ett problemområde när det gäller ekonomisk brottslighet. Brå har på initiativ av Byggbranschen i samverkan och Ekobrottsmyndigheten tagit från en rapport "Organiserat svartarbete i byggbranschen". (Rapport 2007:27)
 

HD-dom om medhjälp till grovt skattebrott

Högsta domstolen har den 30 november meddelat dom i ett mål om svart arbetskraft, där prejudikatsfrågan gällde vad som krävs för att döma en tilltalad för medhjälp till grovt skattebrott.
 

Ekobrottsmyndighetens Omvärlds- och hotbildsanalys 2007

Ekobrottsmyndigheten tar regelbundet fram en omvärlds- och hotbildsanalys. Analysen inleds med en beskrivning av det samhällshot som den ekonomiska brottsligheten utgör.
 

Två nya brottsförebyggande foldrar

Ekobrottsmyndigheten har tagit fram två nya brottsförebyggande foldrar. "Skydda dig mot svart arbete när du köper hushållsnära tjänster" och "Att tänka på när du upphandlar lokalvårdstjänster".
 

Fem kammaråklagare (specialister) till Stockholm

Ekobrottsmyndigheten söker fem kammaråklagare (specialister) till Stockholm (2007/0335). Du bör ha några års erfarenhet som åklagare inklusive erfarenhet av förundersökningsledning i större och komplicerade utredningar.
 

Ny utredning om insyn och sekretess

Regeringen har tillsatt en utredning, Insyn och sekretess inom vissa delar av rättsväsendet, m.m., och förordnat lagmannen Sigurd Heuman som särskild utredare och Anna Tansjö som sekreterare. Monica Rodrigo, chefsjurist vid Ekobrottsmyndigheten, har förordnats som expert i utredningen.
 

Ekobrottsmyndigheten och SRF inleder samarbete

Ekobrottsmyndigheten har inlett ett samarbete med Sveriges redovisningskonsulters förbund (SRF).
 

Utredning ska se över behandling av personuppgifter inom åklagarväsendet

Regeringen har tillsatt en utredning om behandling av personuppgifter inom åklagarväsendet och förordnat kammarrättslagmannen Sten Wahlqvist som särskild utredare. Chefsjurist Monica Rodrigo, Ekobrottsmyndigheten, har förordnats som expert i utredningen.
 

Hovrätten ändrade tingsrättens dom i insidermål

Svea hovrätt ändrade en dom från Stockholms tingsrätt och dömer en före detta finanschef vid hälsoföretaget Feelgood för insiderbrott till villkorlig dom och dagsböter på sammanlagt 65 000 kronor.
 

Lediga tjänster som utredare och spanare

Ekobrottskansliet söker ett antal utredare och spanare till EBM i Stockholm och Göteborg samt utredare till EBM:s utredningsenheter i Borås och Skövde.
 

Ekobrottsmyndigheten söker upphandlingsansvarig

Arbetsuppgifterna innebär att självständigt handlägga Ekobrottsmyndighetens upphandlingar och att tillsammans med verksamhetsansvariga upprätta förfrågningsunderlag, sammanställa och utvärdera anbud, utforma avtal och beställningar.
 

Ekobrottsmyndigheten medverkar på fackmässor i höst

Ekobrottsmyndigheten deltar vid två stora branschmässor under september. Restaurangmässan RestaurangExpo i Stockholm pågår den 18-19 september och är en mässa för aktörer inom restaurangbranschen.
 

Ekobrottsmyndigheten blir kvar och utvecklas

Justitieminister Beatrice Ask har i en intervju i Dagens Nyheter uttalat att hon vill behålla Ekobrottsmyndigheten och utveckla och vidga myndighetens roll.
 

Fortsatt bra resultat 2007

Under 2006 uppnådde Ekobrottsmyndigheten goda resultatförbättringar på alla väsentliga verksamhetsområden. För år 2007 är det en utmaning att bibehålla och ytterligare förbättra de goda resultaten.
 

Rapport om den ekonomiska brottsligheten

Ekobrottsmyndigheten skall vart tredje år utarbeta en rapport till regeringen om den ekonomiska brottsligheten. 2007 års rapport har nu överlämnats till regeringen.
 

Ekobrottsmyndighetens remissvar till regeringen

Ekobrottsmyndigheten har idag lämnat sitt remissvar över betänkandet "Nya förutsättningar för ekobrottsbekämpning" (SOU 2007:8).
 

Restaurangföretagare åtalas för krympt omsättning

I tisdags den 8 maj åtalades ett par restaurangföretagare, som använt en särskild programvara till en pc-baserad kassaapparat för att krympa omsättningen med 5 271 168 kr exklusive moms under drygt ett år.
 

HD prövar ett principiellt viktigt mål rörande insiderbrott

De fällande insiderdomarna i Tivoxmålet som överklagats av riksåklagaren ska prövas av Högsta domstolen (HD).
 

EA-värdering

Ekonomistyrningsverket genomför varje år en ekonomiadministrativ värdering (EA-värdering) av de statliga myndigheterna. EA-värderingen mäter hur pass väl myndigheterna efterlever kraven i det generella ekonomiadministrativa regelverket.
 

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se