Start of content

Inbjudan till pressträff på Ekobrottsmyndigheten 21 maj

Generaldirektör Gudrun Antemar, överåklagare Mats Åhlund och chefen för Brottsutbytesenheten Hans Ihrman kommer att redogöra för kampen mot den grova organiserade ekonomiska brottsligheten samt grunddragen i den nya organisation som myndigheten kommer att införa.

Datum: Onsdagen den 21 maj
Tid: Klockan 10.00
Plats: Hantverkargatan 15, Stockholm

Välkommen!

För ytterligare information, kontakta:
Magnus Hedberg, omvärldsanalytiker, Telefon 08-762 02 44, 070-543 27 31
Eva-Lisa Lennstrand, informationschef, Telefon 08-762 00 17, 070-653 31 59

Publicerat 2008-05-20. Uppdaterat 2010-07-05

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se