Start of content

Nyheter 2011

DN Debatt om konkursrelaterad ekobrottslighet

På tisdagens DN Debatt uttalar sig bland andra generaldirektör Eva Håkansson Fröjelin om utvecklad samverkan mot ekonomisk brottslighet vid konkurser, inte minst sådan som sker genom missbruk av lönegarantin.
 

Pressmeddelande Mobilisering mot bedrägerier av EU-medel i Sverige

Sveriges mottar årligen medel från EU:s budget på i storleksordningen 12-14 miljarder kronor. Majoriteten handlar om olika former av jordbruks- och regionalstöd. Ekobrottsmyndigheten lagför årligen en handfull ärenden som rör bedrägerier av dessa EU-medel men mörkertalet är okänt.
 

Remissvar på betänkandet En samlad ekobrottsbekämpning

I dag lämnar Ekobrottsmyndigheten sitt yttrande över betänkandet En samlad ekobrottshantering till regeringen.
 

Pressmeddelande Hårda straff i mål om tillverkning av vattenpipstobak

Malmö tingsrätt meddelade idag dom i ett mål om yrkesmässig tillverkning av stora mängder vattenpipstobak på olika platser i Skåne. De två huvudmännen dömdes till sju års fängelse för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott samt meddelades maximala tio års näringsförbud.
 

Debattartikel - Inför verktyg mot grov organiserad brottslighet

I en statlig utredning, SOU 2010:43, föreslås att det ska införas en möjlighet att besluta om förundersökningsbegränsning avseende personer.
 

Pressmeddelande Grova bedrägerier gav fängelse och skadestånd

Stockholms tingrätt meddelade den 29 juni dom i ett ärende som rör grovt bedrägeri för omkring 500 miljoner kronor.
 

Pressmeddelande Fempunktsprogram mot finansmarknadsbrotten

Domstolarna har inte bifallit väckta åtal i några av de stora insidermål som Ekobrottsmyndigheten drivit i tingsrätt och hovrätt. I början av året fattades därför beslut att utvärdera myndighetens arbete med att bekämpa finansmarknadsbrotten samt att särskilt granska det stora insidermålet.
 

Dom i ärende om grov organiserad brottslighet i byggbranschen

I dag meddelades dom i ett stort ärende av MC-relaterad brottslighet i byggbranschen där förundersökningen omfattar drygt 30 000 sidor.
 

Pressmeddelande Ekobrottsmyndigheten välkomnar förslag om utvidgat uppdrag

Regeringens särskilde utredare Stefan Strömberg presenterade idag utredningen om en samlad ekobrottshantering. I korthet föreslås att Ekobrottsmyndighetens uppdrag utvidgas till att omfatta bekämpning av ekonomisk brottslighet i hela landet.
 

Myndighetsgemensamt arbete mot brottsvinster växlas upp

För att utvärdera arbetet inom den myndighetsgemensamma specialistfunktionen för brottsutbytesfrågor och markera betydelsen av att komma vidare har ett möte mellan de myndighetschefer som ingår i samarbetet ägt rum.
 

Sju dömda i omfattande bedrägerihärva

Sju personer har dömts i en omfattande bedrägerihärva med koppling till bland annat restaurangrörelser i Stockholm. Fem gärningsmän ska tillsammans betala drygt 18,5 miljoner kronor i skadestånd.
 

Sammanlagt 12,5 års fängelse för ROT-bedrägerier

Ekobrottsmyndigheten väckte för en tid sedan åtal angående IT-relaterad ekonomisk brottslighet med en ledare i den kriminella MC-miljön i Stockholm som frontfigur. Stockholms tingsrätt meddelade dom den 20 april.
 

Avspärrning vid EBM Stockholm hävd

Avspärrningen vid Ekobrottsmyndigheten i Stockholm är nu hävd. Polisens bombexperter bedömer att myndighetens anställda kan återgå till arbetet.
 

Bombhot mot Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten mottog vid niotiden i dag ett bombhot mot myndighetens lokaler på Hantverkargatan 15 i Stockholm.
 

Utvärdering av det sk Ringen-målet

Den 26 mars 2009 väckte åklagare vid Ekobrottsmyndigheten åtal mot ett antal personer misstänkta för bland annat grova insiderbrott. Det s k Ringen-målet är det största insidermål som handlagts i Sverige.
 

Ekobrottsmyndigheten i Stockholm byter telefonnummer

Ekobrottsmyndigheten i Stockholm lägger den 3 april 2011 om all fast telefoni, inklusive faxar, till 010-nummer.
 

Hovrättsdom mot före detta skattehandläggare

Svea hovrätt dömde i februari en före detta handläggare på Skatteverket och två bolagsföreträdare till mycket långa fängelsestraff.
 

Gemensam anmälningspolicy för EU-bedrägerier

Rådet för skydd av EU:s finansiella intressen, SEFI-rådet, antog vid sitt senaste möte en gemensam anmälningspolicy för misstänkta EU-bedrägerier.
 

Ekobrottsmyndighetens årsredovisning 2010

I dag har Ekobrottsmyndigheten överlämnat årsredovisningen för 2010 till regeringen.
 

Pressmeddelande Förbättrade underrättelser bakom EBM:s resultat

Trots ett ökat inflöde av brottsmisstankar har Ekobrottsmyndigheten under 2010 förbättrat flera viktiga verksamhetsresultat. Här följer några av de viktigaste resultaten:
 

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se