Start of content

Nyheter 2013

Pressmeddelande Förtydligande kring inslag i SR Ekot om egenhandel

Förtydligande kring inslaget in SR ekonomiekot idag den 18 december där chefsåklagare Martin Tidén blir intervjuad om otillbörlig marknadspåverkan och egenhandel av aktier.
 

Pressmeddelande Maria Lönegård blir ny polischef på EBM

Den 1 januari 2014 tillträder Maria Lönegård som ny polischef vid Ekobrottsmyndigheten. Hon har mer än tjugo års erfarenhet som polischef och kommer närmast från Rikskriminalpolisen som biträdande chef på kriminalpolisenheten.
 

En ny anmälan mot den tidigare ledningen på Saab

Chefsåklagare Olof Sahlgren vid Ekobrottsmyndigheten bekräftar att det har inkommit en anmälan om ekonomiska brott som riktas mot ledningen i Saab men i övrigt vill han inte gå in på vilka brottsrubriceringar som är anmälda, eller om någon har delgivits misstanke om brott.
 

Pressmeddelande Ekobrottsmyndigheten öppnar kontor i Uppsala

Den 1 juli i år fick Ekobrottsmyndigheten ansvaret för bekämpningen av ekonomiska brott i hela Sverige. Idag, den 2 december, slår Ekobrottsmyndigheten upp portarna till det nya kontoret på Kungsängsgatan i Uppsala. Uppsala-kontoret kommer att ansvara för ekobrottsbekämpningen i Västmanland, Uppsala och Gävleborgs län.
 

Pressmeddelande Ny praxis ger ny syn på marknadsmissbruk

Förra veckan föll Högsta Domstolens dom gällande affärsmannen Rolf Bratts aktieköp. Han frias från alla anklagelser gällande otillbörlig marknadspåverkan. Eftersom HD:s dom utgör praxis så väcks nu frågor kring vilka konsekvenser detta kommer att få när det gäller synen på vad som är marknadsmissbruk. I det större perspektivet handlar det om förtroendet för finansmarknaden menar finansmarknadskammarens chefsåklagare på Ekobrottsmyndigheten.
 

Utländska företag bör kontrolleras bättre

Utred möjligheten att införa en anmälningsskyldighet för företag från andra EU-länder som bedriver näringsverksamhet i Sverige. Dagens regler är inte tillräckliga för att komma tillrätta med exempelvis svartarbete och brott mot arbetsmiljöregler. En mer effektiv kontroll av de företag som är verksamma i Sverige skulle göra det svårare för oseriösa företag att agera. Det framhåller företrädare för olika branschorganisationer, myndigheter och fackföreningar.
 

Pressmeddelande Sju av åtta dömda i ekobrottshärva kring Värmland Finans

Idag meddelande Värmland tingsrätt domen i det omfattande ekobrottsärendet med anknytning till Värmland Finans Sverige AB. Åtta personer stod åtalade för bland annat grovt bokföringsbrott, grovt bedrägeri och grovt skattebrott och samtliga av de åtalade har någon gång under den långa utredningen varit anhållna eller suttit häktade.
 

Pressmeddelande EBM bekräftar utredning kring biståndssatsning

Ekobrottsmyndigheten kan bekräfta att en förundersökning pågår kring Centerns internationella stiftelse och de biståndssatsningar i Irak som finansierats via Sida.
 

Pressmeddelande Fredrik Jonasson - ny överåklagare vid EBM

Stabsåklagare Fredrik Jonasson blir ny överåklagare vid Ekobrottsmyndigheten. Han tillträder sin nya tjänst nu på fredag, den 1 november. Överåklagaren är myndighetens högsta åklagare. Tjänsten kommer att vara placerad vid huvudkontoret på Kungsholmen i Stockholm.Fredrik Jonasson har tidigare varit utvecklingschef vid Ekobrottsmyndigheten och kammarchef för Åklagarkammaren i Örebro. Han medverkade också som expert i utredningen om en samlad ekobrottsbekämpning, vilken sedan låg till grund för r...
 

Pressmeddelande Förundersökningen kring Billström nedlagd

Idag den 25 oktober fattade chefsåklagaren vid Finansmarknadskammaren på Ekobrottsmyndigheten beslut om att lägga ned förundersökningen kring Tobias Billströms aktieaffärer i Northland Resources.
 

Pressmeddelande Underrättelseinformation styr ekobrottsbekämpning i allt större utsträckning

I samband med att Lägesrapport för Ekobrott 2013 släpps berättar Ekobrottsmyndigheten att man med hjälp av den egna underrättelseverksamheten nu riktar in sig på de som kallas möjliggörarna inom ekobrott. Med möjliggörare menas till exempel kompetens inom affärsjuridik och redovisning. Dessa anses vara strategiskt viktiga då funktionerna spelar en avgörande roll i ekobrottsuppläggen.
 

Pressmeddelande Åtal för svindleri och insiderbrott i vinbolaget Cefour

Idag väcker Ekobrottsmyndigheten åtal vid Stockholms tingsrätt avseende svindleri och insiderbrott. Företrädare för vinbolaget Cefour åtalas för att med hjälp av vilseledande information, höjt aktiekursen i bolaget och därefter gjort en vinst på drygt 6 miljoner.
 

Pressmeddelande EBM bedriver förundersökning i Skåne Care

I onsdags anmälde bolaget sig självt till Ekobrottsmyndigheten på grund av att 1,7 miljoner kronor överförts till ett utländskt bolag. Förundersökning inleddes igår den 17 oktober med rubricering grov trolöshet mot huvudman.
 

Pressmeddelande Förundersökning pågår kring Tobias Billströms aktieaffär i Northland Resources

En förundersökning kring ministerns aktieaffärer pågår vid Ekobrottsmyndigheten. Ingen är delgiven misstanke om brott och inom de kommande veckorna kommer olika utredningsinsatser att genomföras för att det sedan ska kunna avgöras om förundersökningen ska fortgå alternativt läggas ned.
 

Pressmeddelande Utredning inleds kring falska uppgifter om Fingerprint Cards

Av uppgifter som inkommit till Ekobrottsmyndigheten finns det skäl att anta att någon genom ett falskt pressmeddelande medvetet har spridit vilseledande information i syfte att påverka aktiekursen i Fingerprint Cards AB.
 

Pressmeddelande Åtal i omfattande mål om bluffakturor

Idag torsdag den 10 oktober väcker Åklagarmyndigheten och Ekobrottsmyndigheten åtal vid Malmö tingsrätt i ett stort mål med så kallade bluffakturor. Tjugofyra personer omfattas av åtalet, som bland annat rör grovt bedrägeri och penninghäleri. Tre huvudmän sitter häktade sedan januari i år för grovt bedrägeri. För huvudmännens del kommer åklagaren att yrka på fleråriga straff.
 

Pressmeddelande Pressfrukost: Lägesbild av ekobrotten i Sverige 2013

Välkommen på pressfrukost för rapportsläpp av ”Lägesbild 2013”.
 

Pressmeddelande EBM ser över ministerns aktieaffärer i Northland Resources

Ekobrottsmyndigheten tittar på de uppgifter som har framkommit angående Tobias Billströms köp av aktier i Northland Resources i februari år. Frågan handlar om huruvida han kände till den räddningsplan som var på gång för gruvbolaget, där bland annat statliga LKAB medverkade. Nu bekräftar Ekobrottsmyndigheten och Finansinspektionen att man tittar på uppgifterna och att en första utredning beräknas vara klar om några veckor. Därefter beslutas huruvida en eventuell förundersökning inleds.
 

Pressmeddelande Tips om ekobrott ökar i kvalitet och antal

Ekobrottsmyndighetens tipsfunktion, som upprättades vid halvårsskiftet 2011, har sedan start visat sig öka stadigt med antal inkomna tips. Redan i september 2013 hade myndigheten mottagit fler tips om ekobrott från allmänheten än under hela år 2012.
 

Pressmeddelande Förundersökning inledd kring JB-koncernen

Ekobrottsmyndigheten bekräftar att man har inlett förundersökning med anledning av anmälan rörande turerna kring JB-koncernen. Orsak är att det finns skäl att anta att brott som hör under allmänt åtal har förövats, inte mot en viss person utan mot en händelse, meddelar åklagaren Robert Engstedt.
 

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se