Start of content

Nyheter 2014

Pressmeddelande Aktuellt i HQ-utredningen

Sista dagen för erinran, det vill säga sista dagen för de misstänkta i HQ-utredningen att inkomma med synpunkter, var måndagen den 15 december. Nu tar chefsåklagaren in de synpunkter som inkommit för att därefter göra en åtalsprövning.
 

Pressmeddelande Nedläggning av förundersökning kring Panaxia

En av de förundersökningar som har bedrivits vid Ekobrottsmyndigheten gällande hanteringen av kundmedel inom värdetranpostföretaget Panaxia, läggs nu ned på grund av brist på tillräckliga bevis. Brottsmisstanken har rört grov förskingring och Ekobrottsmyndigheten har fått in anmälningar om förskingring av mottagna kundmedel i koncernen, från drabbade kunder och konkursförvaltare.
 

Pressmeddelande Fyra års fängelse för grov trolöshet mot huvudman

Det var förra året som förtroendemannen polisanmäldes av ledningen i koncernen och härvan rullades upp. Igår föll domen vid Stockholms tingsrätt och förtroendemannen fick fyra års fängelse för trolöshet mot huvudman.
 

Pressmeddelande Sex års fängelse för ekobrott

I dag meddelandes dom i Uddevalla tingsrätt för fem personer i en omfattande ekobrottshärva kring byggvaror och entreprenadmaskiner i Uddevalla-trakten. Domen innehöll över 30 fall av grova bedrägerier och den 48-årige huvudmannen döms till sex år fängelse. Mannen döms också för grov oredlighet mot borgenär och grovt bokföringsbrott.
 

Pressmeddelande Tidigare SSAB-anställda döms för insiderbrott

Tre tidigare anställda vid Ståltillverkaren SSAB dömdes idag vid Falu tingsrätt för insiderbrott begångna under hösten 2012. De tre personerna, två män och en kvinna, döms till villkorlig dom och dagsböter. Brottet gav olagliga vinster på drygt en halv miljon kronor, pengar som nu återbetalas till staten.
 

Pressmeddelande Åtal för tre fall av grovt insiderbrott

En 53-årig man med en central befattning vid Getinges huvudkontor, har enligt åklagaren handlat på insiderinformation för att skapa vinst till sin egen plånbok, en vinst på närmare en miljon kronor.
 

Pressmeddelande Företrädare för växlingskontor åtalas för grovt bokföringsbrott

Chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten har idag väckt åtal i Stockholms tingsrätt mot företrädaren för växlingsföretaget Tavex AB. I åtalet, som avser grovt bokföringsbrott, framgår att det saknas underlag för inköp av guld och valuta till ett belopp på cirka 386 miljoner. Åtalet innehåller även yrkande om företagsbot på 3 miljoner kr.
 

Sex personer åtalas för storskalig cigarettsmuggling

Tullverket och Ekobrottsmyndigheten i Göteborg har drivit ett ärende som rör smuggling av stora mängder cigaretter till bland annat Sverige.
 

Sista datum satt för invändningar i HQ-utredningen

Idag meddelade chefsåklagare Martin Tidén att datumet är satt för erinran, det vill säga sista dagen för de misstänkta i HQ-utredningen att inkomma med synpunkter.
 

Pressmeddelande Ekobrott första gången i rikstäckande analys

Vidden av ekonomisk brottslighet sträcker sig från brott begångna på grund av slarv och okunskap till svartarbetshärvor och användande av kapade identiteter och falska intyg.
 

En person förs av som misstänkt i HQ-utredningen

Chefsåklagaren i HQ-utredningen på Ekobrottsmyndigheten meddelar idag att en person som varit anställd i HQ Bank AB, och inte ingått i styrelsen, förs av som misstänkt i utredningen.
 

Filmprojekt mot svartjobb i byggbranschen

Ekobrottsmyndigheten medverkar i en utbildningsfilm som syftar till att motverka svartjobb i byggbranschen.
 

Ärende flyttas över till ÅM med anledning av släktskap

En anmälan som inkommit till EBM innehållandes misstänkt brottslighet i Eniro AB har flyttats över till Åklagarmyndigheten. Beslutet att flytta över ärendet handlar om att myndigheten vill undvika beslutssituationer som kan uppfattas som olämpliga.
 

En digitalt sammanlänkad rättskedja

Varje år hanterar rättsväsendets myndigheter stora mängder brottmål. För att möta de utmaningar som rättsväsendet står inför krävs en högre effektivitet. Sedan flera år pågår ett arbete som innebär att rättskedjans myndigheter gemensamt skapar möjligheter att utbyta information elektroniskt.
 

Pressmeddelande Fängelsedomar för grova bedrägerier vid tunnelbygge

Attunda tingsrätt dömde i fredags fyra män till fängelse för att ha lurat till sig över 27 miljoner kronor av Stockholms stad. Samtliga döms även att betala skadestånd till kommunen. Huvudmannen döms att återbetala närmare 20 miljoner kronor.
 

Pressmeddelande Fällande domar för 28 av 32 i stort lönegarantiärende i Malmö tingsrätt

32 personer stod åtalade för att ha missbrukat systemet med den statliga lönegarantin och lurat till sig sammanlagt 9 miljoner kronor. Malmö tingsrätt dömer de två huvudgärningsmännen till fyra år och sex månaders fängelse för grovt bedrägeri.
 

Pressmeddelande 41-åring överlämnas för misstankar om ekobrott

Den 41-åriga mannen som häktades i början av juni på en europeisk arresteringsorder ska nu överlämnas till Spanien där han är misstänkt för skattebrott, penningtvätt och bedrägeri. Det meddelar Stockholms tingsrätt i dag i sin dom.
 

Pressmeddelande Ny lag om penningtvätt ska underlätta brottsbekämpningen

Från den första juli ska en ny lag om penningtvätt göra det lättare att beslagta pengar som kommer från brottslig verksamhet. Lagen förenklar därmed Polisens arbete mot den grova organiserade brottsligheten.
 

Pressmeddelande Ekonomichef fälls i hovrätten för insiderbrott

En ekonomichef i ett noterat bolag dömdes igår av Göta hovrätt för insiderbrott. Mannen frikändes förra året av i Jönköpings tingsrätt, men åklagaren överklagade domen till Göta hovrätt som nu gör en annan bedömning.
 

Pressmeddelande 41-åring häktad i Sverige för ekobrott i Spanien

Mannen dömdes förra året av Stockholms tingsrätt till 18 års fängelse för grovt narkotikabrott. Efter att ha överklagat domen i Svea hovrätt beslutade hovrätten i tisdags förra veckan att 41-åringen skulle försättas på fri fot. Dagen efter greps mannen i Sverige på uppdrag av spanska myndigheter. Stockholms tingsrätt beslutade i fredags att häkta 41-åringen.
 

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se