Start of content

Med anledning av det större tillslag som genomfördes av EBM igår

Ekobrottsmyndigheten genomförde igår med stöd av polisen ett större tillslag i Stockholmsområdet. Ärendet handlar om svart arbetskraft och penningtvätt och tillslaget genomfördes för att säkra bevisning. Den misstänkta brottsligheten rör misstankar om bokföringsbrott i sex bolag.  I ett av dessa bolag förekommer även misstankar om grovt skattebrott.  

De fyra personer som greps igår sitter idag fortsatt anhållna. Beslut om de ska begäras häktade eller ej fattas av åklagare senast på fredag kl. 12.

- Ekobrottsmyndigheten utreder i det här ärendet enbart misstankar som rör bokföringsbrott och grovt skattebrott. Vi kommer inte att svara på frågor om vare sig personer, bolag eller spekulationer kring detta ärende, säger förundersökningsledaren vid Ekobrottsmyndigheten.

Förundersökningssekretess råder i ärendet, på samma sätt som i alla förundersökningar. Förundersökningssekretessen avser att skydda såväl enskilda personer som själva utredningen.

Ekobrottsmyndighetens uppdrag är att utreda och lagföra ekobrott, såsom bokföringsbrott och skattebrott. I uppdraget ingår samverkan med andra myndigheter. Syftet med förundersökningen är att utreda, och i förlängningen bedöma om åtal ska väckas eller ej.

Publicerat 2015-02-18. Uppdaterat 2015-02-20

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se