Start of content

Slutrapport efter RUBICON-seminarier

Inom ramen för RUBICON-samverkan (Rutiner brottsutredningar i konkurs) har en modell för bekämpningen av konkursrelaterad brottslighet tagits fram.

En landsomfattande serie med RUBICON-seminarier genomfördes under tiden november 2014-maj 2015, totalt 17 seminarier på 11 orter, från Malmö i söder till Umeå i norr. I en efter seminarierna upprättad gemensam slutrapport har strukturerna för det fortsatta samarbetet på central och regional nivå lagts fast. Det fortsatta RUBICON-arbetet kommer att följa slutsatserna i rapporten.

Slutrapport RUBICON-seminarier 2014-2015

Publicerat 2015-06-29. Uppdaterat 2015-06-29

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se