Start of content

Fem personer från SAAB:s tidigare ledning åtalas för grovt ekobrott

Idag väcker chefsåklagare vid Ekobrottsmyndigheten åtal vid Vänersborgs tingsrätt mot tre personer ur den tidigare styrelsen samt två tidigare ledande befattningshavare i SAAB Automobile AB. Samtliga fem åtalas för grovt försvårande av skattekontroll.


- De fem personerna åtalas för att gemensamt och i samförstånd låtit bokföra två inbetalningar på sammanlagt 30 862 999 SEK (3 500 000 EURO). Detta har gjorts genom två osanna fakturor utställda till ett cypriotiskt bolag, säger chefsåklagare Olof Sahlgren som idag väcker åtal mot dem fem personerna.

De tre styrelseledamöterna i SAAB Automobile AB har varit ansvariga för att alla affärshändelser i bolaget bokfördes i enlighet med bokföringslagens bestämmelser.

Den tidigare tillförordnade finanschefen respektive bolagsjuristen tjänstgjorde under den aktuella perioden och har enligt åtalet deltagit i brottsligheten.

Brottet som de fem personerna åtalas för är enligt åtalet grovt med hänsyn till beloppet.

Samtliga åtalade nekar till brott.

Chefsåklagare Olof Sahlgren finns tillgänglig att svara på frågor idag fredag mellan kl 13:00 – 15:00 på tel: 010-562 93 60.

Målnumret i Vänersborgs tingsrätt är B 1859-13.

Fakta brottsrubriceringar:

Försvårande av skattekontroll

Brott som medfört fara för att Skatteverkets kontrollverksamhet vid beräkning av skatt eller avgift allvarligt försvårats.

Att åsidosätta bokföringsskyldigheten eller annan skyldighet att bevara räkenskaper kan utgöra försvårande av skattekontroll, som regleras i 10 § skattebrottslagen.

Straffskalan är böter eller fängelse i högst två år för brott av normalgraden. För grovt brott kan man få fängelse i lägst sex månader och högst fyra år.

Publicerat 2016-02-19. Uppdaterat 2016-02-19

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se