Start of content

Reflektioner kring tjugo års ekobrottsbekämpning

Det har gått tjugo år sedan regeringen lanserade en omfattande strategi mot ekonomisk brottslighet. Strategin ledde till att Ekobrottsmyndigheten bildades och att det inrättades särskilda skattebrottsenheter inom Skatteverket.

Vilka problem skulle strategin lösa, vad har fungerat, vad kan förbättras, behövs en ny strategi eller åtminstone nya reformer? Det är frågor som behandlades av föredragshållarna på ett seminarium som Brottsförebyggande rådet, Brå, och Ekobrottsmyndigheten arrangerade den 28 och 29 september. Temat var tjugo års ekobrottsbekämpning och seminariet utgick från den antologi som Brå publicerat i ämnet under våren.

Antologin Nitton röster om tjugo års ekobrottsbekämpning

Publicerat 2016-09-07. Uppdaterat 2016-10-07

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se