Start of content

Nyheter

Pressmeddelande Åtal rörande grovt bokföringsbrott

Idag väcks åtal rörande grova bokföringsbrott på nio punkter i bolagen Gravius och Damos Partners AB samt Laccord Ltd, det senare med säte utomlands men med verksamheten i Sverige.
 

Pressmeddelande Ny introduktion till arbetslivet för yrkeselever

Ett nytt utbildningsmaterial ska hjälpa till att vägleda yrkeselever till ett sunt arbetsliv och underlätta för unga vuxna att hamna rätt från början.
 

Pressmeddelande Åtal i omfattande skattehärva

Vice chefsåklagare Thomas Langrot vid Ekobrottsmyndigheten har i dag väckt åtal i tre ärenden som avser brottsmisstankar i fyra bolag som drivit behandlingshem i Norrtälje, Gotland, Göteborg och Egypten.
 

Pressmeddelande Förbättrat resultat trots fler och grövre ekobrott

Trots en ökad ärendebelastning med i princip oförändrade resurser har Ekobrottsmyndigheten levererat ett kraftigt förbättrat resultat för 2011:...
 

Pressmeddelande Mobilisering mot bedrägerier av EU-medel i Sverige

Sveriges mottar årligen medel från EU:s budget på i storleksordningen 12-14 miljarder kronor. Majoriteten handlar om olika former av jordbruks- och regionalstöd. Ekobrottsmyndigheten lagför årligen en handfull ärenden som rör bedrägerier av dessa EU-medel men mörkertalet är okänt.
 

Pressmeddelande Hårda straff i mål om tillverkning av vattenpipstobak

Malmö tingsrätt meddelade idag dom i ett mål om yrkesmässig tillverkning av stora mängder vattenpipstobak på olika platser i Skåne. De två huvudmännen dömdes till sju års fängelse för grovt skattebrott och grovt bokföringsbrott samt meddelades maximala tio års näringsförbud.
 

Pressmeddelande Grova bedrägerier gav fängelse och skadestånd

Stockholms tingrätt meddelade den 29 juni dom i ett ärende som rör grovt bedrägeri för omkring 500 miljoner kronor.
 

Pressmeddelande Fempunktsprogram mot finansmarknadsbrotten

Domstolarna har inte bifallit väckta åtal i några av de stora insidermål som Ekobrottsmyndigheten drivit i tingsrätt och hovrätt. I början av året fattades därför beslut att utvärdera myndighetens arbete med att bekämpa finansmarknadsbrotten samt att särskilt granska det stora insidermålet.
 

Pressmeddelande Ekobrottsmyndigheten välkomnar förslag om utvidgat uppdrag

Regeringens särskilde utredare Stefan Strömberg presenterade idag utredningen om en samlad ekobrottshantering. I korthet föreslås att Ekobrottsmyndighetens uppdrag utvidgas till att omfatta bekämpning av ekonomisk brottslighet i hela landet.
 

Pressmeddelande Förbättrade underrättelser bakom EBM:s resultat

Trots ett ökat inflöde av brottsmisstankar har Ekobrottsmyndigheten under 2010 förbättrat flera viktiga verksamhetsresultat. Här följer några av de viktigaste resultaten:
 

Pressmeddelande Frias för otillbörlig marknadspåverkan

Stockholms tingsrätt har i dag meddelat dom i ett mål mot tre värdepappershandlare på Carnegie som stått åtalade för grov otillbörlig marknadspåverkan. Domstolen friar samtliga åtalade.
 

Pressmeddelande Tillslag mot den organiserade brottsligheten

Ekobrottsmyndigheten grep i torsdags sex personer med anknytning till MC-organisationen Hells Angels i stockholmsområdet.
 

Pressmeddelande Kassaregisterleverantör dömd för medhjälp till skattebrott

Hovrätten för västra Sverige meddelade den 18 juni dom i ett uppmärksammat ekobrottmål, där en kassaregisterleverantör dömts för medhjälp till grovt skattebrott och bokföringsbrott.
 

Pressmeddelande Ekobrottsmyndigheten överklagar ej domen i det stora insidermålet

Åklagarna i det stora insidermålet Stig Åström och Yngve Rydberg har bestämt sig för att inte överklaga tingsrättens friande dom i insiderdelen.
 

Pressmeddelande Nytt telefonnummer till Ekobrottsmyndighetens presstjänst under sommaren

Under veckorna 25-31 gäller ett tillfälligt telefonnummer för att komma i kontakt med Ekobrottsmyndighetens presstjänst. Detta nummer är 072-221 26 42 och gäller vardagar under kontorstid.
 

Pressmeddelande Nytt myndighetssamarbete för att återta brottsvinster

I morgon bildas på regeringens uppdrag en nationell specialistfunktion för brottsutbytesfrågor. Målet är att ytterligare förbättra myndigheternas arbete för att komma åt brottsvinster.
 

Pressmeddelande Miljörelaterad ekonomisk brottslighet uppmärksammas i rapport till regeringen

Miljörelaterad ekonomisk brottslighet, grov organiserad brottslighet och brottslighet på de finansiella marknaderna bör prioriteras. Det anser Ekorådet i en rapport till regeringen.
 

Pressmeddelande Ny generaldirektör vid Ekobrottsmyndigheten

Regeringen har idag anställt Eva Håkansson Fröjelin som generaldirektör för Ekobrottsmyndigheten.
 

Pressmeddelande Årsredovisningen för 2009 klar

Samtidigt som resultaten har förbättrats har inriktningen mot den grövsta brottsligheten och mot brottsvinsterna fullföljts. Det framgår av årsredovisningen för 2009.
 

Pressmeddelande Fortsatt bra resultatutveckling i Ekobrottsmyndigheten

Ekobrottsmyndigheten har mött det ökade ärendeinflödet med fortsatt bra resultat. De senaste sex åren har verksamhetsresultaten ständigt förbättrats.Det gäller även 2009 då resultaten utvecklats ytterligare.
 

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se