Start of content

Inbjudan till pressträff med anledning av domen i Falcon Funds-målet

På fredag den 17 april meddelar Stockholms tingsrätt dom i målet om omfattande grova ekobrott med koppling till den så kallade Falcon Funds-härvan. Åklagarna har förutom fleråriga fängelsestraff även yrkat på näringsförbud. Med anledning av domen är media välkommen till en pressträff på EBM i Stockholm.

Vid pressträffen kommer kammaråklagare och förundersökningsledaren Jerker Asplund att redogöra för sin syn på domslutet. Vid pressträffen medverkar även åklagaren Gunnar Stetler. Efter presentationen och en allmän frågestund kommer det finns möjlighet för enskilda intervjuer med Jerker Asplund per telefon, alternativt utomhus utanför EBM:s lokaler.

Plats: Ekobrottsmyndigheten i Stockholm, Hantverkargatan 15. Lokal: Aulan.

Tid: Fredag den 17 april 2020, kl. 15.30 – ca 16:30 insläpp från 15:00.

För domen hänvisar vi till Stockholms tingsrätt från kl.14:00 på fredag. Mål nr: B 9735-17.

Med anledning av coronaviruset gäller följande för besökare till EBM:

• Du ska vara helt frisk och symptomfri i minst två dagar.

• Du ska inte ha träffat en person med konstaterad coronasmitta.

• Du ska inte ha varit utomlands de senaste två veckorna.

Vi tackar för din förståelse.

OBS! Antalet platser är begränsade och deltagande vid pressträffen kräver att ni föranmäler besöket. Kom ihåg att även anmäla namn på ev medföljande fotograf. Medtag presslegitimation. För att föranmäla, mejla namn och redaktion till: niklas.ahlgren@ekobrottsmyndigheten.se

Publicerat 2020-04-15. Uppdaterat 2020-04-15

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se