Start of content

Företagsledare anhållen för misstänkt grov ekonomisk brottslighet

I torsdags greps företagsledaren och tillika grundaren av företaget Kambua av poliser från Ekobrottsmyndigheten i Malmö. Företagsledaren är den huvudmisstänkte i ett ärende som rör omfattande grov ekonomisk brottslighet. Under söndagen kommer åklagaren i ärendet ta ställning till huruvida företagsledaren ska begäras häktad vid Malmö tingsrätt.

– Tack vare ett synnerligen välfungerande samarbete mellan svenska och danska polisiära underrättelsemyndigheter kunde företagsledaren i ärendet gripas den 7 maj kl 12:32 då han några minuter tidigare, på Öresundsbron, hade passerat gränsen mellan Danmark och Sverige, säger Michael Pleym, kammaråklagare och förundersökningsledare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö.

Den huvudmisstänkte är idag anhållen och hörs av personal vid Ekobrottsmyndigheten. Brottsmisstankarna rör grovt bedrägeri alternativt grovt svindleri, samt grovt penningtvättsbrott.

Senast kl. 12:00 på söndag den 10 maj måste åklagren att ta ställning till en eventuell häktningsframställan.

Ytterligare en person är frihetsberövad i ärendet sedan början på veckan.

Ingen ytterligare information kan lämnas i nuläget men mer information i ärendet kommer under följande vecka.

Publicerat 2020-05-09. Uppdaterat 2020-05-09

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se