Start of content

Uppdatering i ärendet rörande Kambua – särskild e-post till utredarna avslutas

Sedan maj 2020 har Ekobrottsmyndigheten haft en särskild e-postadress, Kambua@ebm.se, dit personer som vill göra anmälan eller i övrigt lämna upplysningar haft möjlighet att vända sig direkt till utredande personal i ärendet. Den 1 april stängs e-postadressen ned.

– Vi har kommit i kontakt med ett mycket stort antal målsäganden genom den aktuella e-posten, alltså personer som velat göra en anmälan, framställa sina skadeståndsanspråk eller lämna övriga upplysningar i ärendet till oss. Uppgifterna vi har fått in har varit värdefulla för oss. Nu har utredningen kommit så pass långt att vi bedömer att vi inte längre har behov av att komma i kontakt med fler personer av utredningsskäl, därför stänger vi ner e-postadressen vid månadsskiftet, säger Michael Pleym, förundersökningsledare och kammaråklagare vid Ekobrottsmyndigheten i Malmö.

Efter den 1 april kommer det vara möjligt att nå utredarna på vanligt sätt genom Ekobrottsmyndigheten telefonväxel 010-56 290 00, e-post till registratorsbrevlåda registrator.malmo@ekobrottsmyndigheten.se, eller genom posten till adress: Ekobrottsmyndigheten Malmö, Box 342, 201 23 Malmö. Ange aktuellt ärendenummer: EB-834-20.

– Vad gäller utredningens status fortlöper förundersökningen enligt plan. I övrigt råder förundersökningssekretess. Vi kan i dagsläget inte heller kommentera när ett beslut i åtalsfrågan kan förväntas, säger Michael Pleym.

Publicerat 2021-03-12. Uppdaterat 2021-03-12

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se