Start of content

Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism

Idag har Samordningsfunktionen för åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism publicerat en nationell riskbedömning. Ekobrottsmyndigheten har bidragit i arbetet med kunskap om penningtvätt.

Ekobrottsmyndigheten är en av 17 organisationer som ingår i Samordningsfunktionen som verkar för att öka samhällets motståndskraft mot penningtvätt och finansiering av terrorism och bidrar till ett säkrare Sverige.

I årets riskbedömning har 22 sektorer analyserats för att riskbedöma Sveriges utmaningar på området.

Analysen visar bland annat att finansiella institut, bokförings- och revisionstjänster, företagsmäklare och varuhandeln är några av de aktörer som löper störst risk att utnyttjas för penningtvätt.

– Detta är ett angeläget arbete för många aktörer och i många olika branscher, vi måste alla, verksamhetsutövare, tillsynsmyndigheter, brottsbekämpande myndigheter, med flera, hjälpas åt att försvåra penningtvätten, säger Tomas Andersson, kommissarie vid polisoperativa enheten vid EBM i Umeå.

I Sverige används brottsvinster till bland annat köp av bilar och båtar, konst och smycken, så kallade sällanköpsvaror. Det är dyra varor som konsumerar stora brottsvinster. De kriminella betalar ofta varorna kontant och kan därmed omsätta sina tillgångar utan att avslöja sin identitet.

– I grunden handlar bekämpningen av penningtvätt om att förebygga möjligheten att tvätta brottsvinster, det vill säga förebygga att brottsvinster blir tillgängliga för konsumtion, investeringar eller andra legala nyttjanden, säger Tomas Andersson.

Nationell riskbedömning av penningtvätt och finansiering av terrorism 2020-2021.

Fakta

Sedan Samordningsfunktionen inrättades 2018 har en nationell riskbedömning gjorts årligen, se penningtvättsförordningen (2009:92).

I Samordningsfunktionen mot penningtvätt och finansiering av terrorism ingår: Bolagsverket, Brottsförebyggande rådet, Ekobrottsmyndigheten, Fastighetsmäklarinspektionen, Finansinspektionen, Kronofogdemyndigheten, Länsstyrelsen i Skåne län, Länsstyrelsen i Stockholms län, Länsstyrelsen i Västra Götalands län, Polismyndigheten, Revisorsinspektionen, Skatteverket, Spelinspektionen, Sveriges advokatsamfund, Tullverket, Åklagarmyndigheten samt Säkerhetspolisen.

Publicerat 2021-04-21. Uppdaterat 2021-04-21

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se