Start of content

Vårbudgeten: 30 miljoner till EBM i resurstillskott för 2021

Regeringen förstärker myndigheternas arbete med brottsbekämpning med ytterligare 250 miljoner kronor i vårbudgeten. Satsningarna innebär bland annat fler åklagare, ökad kapacitet inom landets häkten och anstalter, samt ökad förmåga att komma åt organiserad brottslighet. För Ekobrottsmyndighetens del innebär det ett resurstillskott på 30 miljoner kronor för 2021.

Anslaget till Ekobrottsmyndigheten ökas enligt regeringen för att vi ska kunna möta ett ökat antal och särskilt resurskrävande ärenden. Resurstillskottet överensstämmer med de behov för 2021 som EBM har framfört till regeringen.

- Det är mycket positivt och välkommet att regeringen och samarbetspartierna gör satsningar på rättsväsendet. De har uppmärksammat vår oro och för Ekobrottsmyndighetens del innebär det här att vi kan fortsätta att bedriva verksamheten med samma höga ambitionsnivå som tidigare, säger Monica Rodrigo, generaldirektör på Ekobrottsmyndigheten.

För att säkerställa en hållbar arbetssituation för Ekobrottsmyndighetens åklagare och utredare krävs dock fortsatta satsningar, tillägger Rodrigo.

- Vi ser därför fram emot en kommande höstbudget med fortsatta satsningar på rättskedjan, säger hon.

Läs regeringens pressmeddelande här

Publicerat 2021-04-15. Uppdaterat 2021-04-15

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

Offentlighet och sekretess

Här hittar du information om vad som gäller för tillämpning av offentlighetsprincipen, sekretess och annat.

Till sidan om offentlighetsprincipen

Om förundersökningssekretess

Avgiftsförordningen

Vid begäran om att ta del av allmän handling utgår normalt avgift för kopiering enligt avgiftsförordningen (SFS 1992:191):

Tio första sidorna: 50 kr
Varje sida därutöver: 2 kr

Webbplats för lärare och ungdomar

På Ekobrott.se kan du läsa mer om ekonomisk brottslighet, de effekter de har på samhället och om Ekobrotts-myndighetens arbete med att förebygga, utreda och åtala. Webbplatsen riktar sig främst till lärare, ungdomar och studenter.

Till ekobrott.se