Start of content

Revisorer

Revisorer

Ekobrottsmyndigheten samverkar med FAR, branschorganisationen för revisorer och rådgivare, om revisorernas anmälningsskyldighet enligt reglerna i aktiebolagslagen vid misstankar om brott.

För ändamålet finns en samrådsgrupp som fortlöpande överväger hur samverkan mellan revisorer, åklagare och polis kan utvecklas.

Revisorerna har stor betydelse för ekobrottsbekämpningen, både avseende anmälan om misstänkt brottslighet och från ett allmänt brottsförebyggande perspektiv. Sedan 1999 har revisorerna skyldighet att anmäla till åklagaren om de misstänker att ekonomisk brottslighet har begåtts av verkställande direktören eller styrelseledamot i företaget.

Läs mer på FARs webbplats far.se.

Är du revisor?

Information som speciellt riktar sig till dig som är revisor, samt ett antal dokument som är relevanta för revisorers verksamhet, finns via länken nedan. Där hittar du även kontaktpersoner på Ekobrottsmyndigheten.

För dig som är revisor

Publicerat 2010-08-12. Uppdaterat 2015-02-03

Tala om vem du är

så ger vi dig relevanta sökvägar

SEFI-rådsdagen 2014

Fotomontage

Förenklingsarbete var temat när Rådet till skydd för EU:s finansiella intressen (SEFI-rådet) bjöd in till temadag den 16 oktober 2014.

Rapport och presentationer från SEFI-rådsdagen

Operativ samordningsansvarig av s.k. assistansbedrägerier

En operativ samordningsgrupp inrättas, efter beslut av Riksåklagaren, i frågor om bedrägerier mot s.k. assistansersättning. För att samordna de ärenden som kan framkomma hos Ekobrottsmyndigheten tillsätts en operativ samordningsansvarig som samverkande myndigheter kan kontakta i dessa frågor.

Mer information här

Rapporter

Dokument

I vår dokumentsamling hittar du rapporter publicerade av Ekobrottsmyndigheten, eller där Ekobrottsmyndigheten utgör en av avsändarna. Här finns även rapporter från bland annat Ekorådet och SEFI-rådet.

Läs och ladda ned våra rapporter här.

Klarsignal logotyp
Klarsignal är ett projekt som handlar om att minska förekomsten av svartjobb inom de gröna näringarna.

Till webbplatsen klarsignal.se